Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

Studia na kierunku logopedia z audiologią możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Logopedia z audiologią stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logopedia z audiologią

Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Logopedia z audiologią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logopedia z audiologią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Logopedia z audiologią studia - kierunek studiów

Studia na kierunku logopedia z audiologią to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logopedia z audiologią
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logopedia z audiologią rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | logopedia z audiologią - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku logopedia z audiologią możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | logopedia z audiologią - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku logopedia z audiologią najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, matematyka, fizyka, biologia, fizyka i astronomia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:1) konkursu świadectw obejmującego wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego,2) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy kandydata (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia z audiologią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię z audiologią

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku logopedia z audiologią: akustyka mowy, audiologia i foniatria, rozwój mowy dziecka, biologiczne podstawy mowy, medyczne podstawy logopedii.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia z audiologią? Będzie to wiedza z zakresu biologicznych, społecznych i psychicznych uwarunkowań mowy, ontogenezy języka, mechanizmów i rodzajów zaburzeń zachowań językowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki przełamywania zaburzeń mowy.

Nacisk będzie też kładziony na lingwistyczny aspekt logopedii, a także wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną, co w pełni przygotuje Cię do pracy logopedy.

Zdobycie tak zróżnicowanej wiedzy pozwoli Ci stworzyć pełny model zaburzeń mowy i dokonać interpretacji poszczególnych zaburzeń z wielu perspektyw. Ponadto będziesz też mógł pracować z osobami ciepiącymi na zaburzenia słuchu i skutecznie przeprowadzać ich diagnozę.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • klasyfikacji zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz poszczególnych jednostek patologii mowy wykorzystując terminologię z zakresu logopedii i audiologii,
 • akustyki, techniki biomedycznej, protetyki słuchu, oprogramownia komputerowego i metod pomiarowych z zakresu akustyki, audiologii, protetyki słuchu oraz przyrządów i systemów stosowanych w technice biomedycznej,
 • urządzeń elektroakustycznych, obsługi programów komputerowych do akustycznej analizy głosu i mowy oraz przyrządy i systemy stosowane w technice biomedycznej, stoswoania właściwej miary i metody do oceny badanych zjawisk,
 • najważniejszych osiągnięć w obszarze badań fonetycznych i fonologicznych oraz w obszarze profilaktyki logopedycznej, rozeznania we współczesnych problemach językoznawczych i logopedycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia z audiologią?

 

1. Typ i tryb studiów

Logopedia z audiologią to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku logopedia z audiologią możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie bezpośrednio związany z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał dostęp do bogatej oferty zajęć i wykładów akademickich o tematyce związanej z naukami psychologicznymi, biologicznymi, medycznymi czy filologicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • logopedia: kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • patologia i diagnostyka narządu słuchu
 • pedagogika ogólna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku logopedia z audiologią rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się stawiania odpowiedniej diagnozy oraz prowadzenia terapii z zakresu zaburzeń mowy.

Ponadto rozwiniesz swoje zdolności z obszaru emisji głosu czy technik mówienia. Studenci poznają także techniki pedagogiczne i dydaktyczne, których poznanie jest niezbędne do rozpoczęcia pracy z dziećmi i młodzieżą. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie logopedia to złożona, interdyscyplinarna dziedzina, co daje wiele możliwości badawczych na tle lingwistycznym, komunikacyjnym czy psychologicznym. Program studiów obejmuje kształcenia z dziedziny szeroko pojętej teorii mowy.

Staniesz się specjalistą w zakresie jej zaburzeń oraz uwarunkowań. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką i chciałbyś zgłębić ten obszar wiedzy to Logopedia z audiologią może być kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować logopedię z audiologią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logopedia z audiologią:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku logopedia z audiologią trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia z audiologią będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia z audiologią

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia z audiologią? Będziesz mógł pracować jako logopeda w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Logopedia z audiologią może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku logopedia z audiologią znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
 • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
 • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
 • pracownik w szpitalu lub sanatoriach.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia z audiologią studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia z audiologią studia I stopnia

Logopedia z audiologią studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia z audiologią

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Logopedia z audiologią

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)