Logopedia z audiologią studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecnie logopedia to złożona, interdyscyplinarna dziedzina, co daje wiele możliwości badawczych na tle lingwistycznym, komunikacyjnym czy psychologicznym. Program studiów obejmuje kształcenia z dziedziny szeroko pojętej teorii mowy. Staniesz się specjalistą w zakresie jej zaburzeń oraz uwarunkowań. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką i chciałbyś zgłębić ten obszar wiedzy to Logopedia z audiologią może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia z audiologią? Będzie to wiedza z zakresu biologicznych, społecznych i psychicznych uwarunkowań mowy, ontogenezy języka, mechanizmów i rodzajów zaburzeń zachowań językowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki przełamywania zaburzeń mowy. Nacisk będzie też kładziony na lingwistyczny aspekt logopedii, a także wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną, co w pełni przygotuje Cię do pracy logopedy. Zdobycie tak zróżnicowanej wiedzy pozwoli Ci stworzyć pełny model zaburzeń mowy i dokonać interpretacji poszczególnych zaburzeń z wielu perspektyw. Ponadto będziesz też mógł pracować z osobami ciepiącymi na zaburzenia słuchu i skutecznie przeprowadzać ich diagnozę.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia z audiologią? Będziesz mógł pracować jako logopeda w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Logopedia z audiologią może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku logopedia z audiologią, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożyty, biologia, fizyka, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku logopedia z audiologią

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię z audiologią

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • klasyfikacji zaburzeń mowy, słuchu i głosu oraz poszczególnych jednostek patologii mowy wykorzystując terminologię z zakresu logopedii i audiologii,
  • akustyki, techniki biomedycznej, protetyki słuchu, oprogramownia komputerowego i metod pomiarowych z zakresu akustyki, audiologii, protetyki słuchu oraz przyrządów i systemów stosowanych w technice biomedycznej,
  • urządzeń elektroakustycznych, obsługi programów komputerowych do akustycznej analizy głosu i mowy oraz przyrządy i systemy stosowane w technice biomedycznej, stoswoania właściwej miary i metody do oceny badanych zjawisk,
  • najważniejszych osiągnięć w obszarze badań fonetycznych i fonologicznych oraz w obszarze profilaktyki logopedycznej, rozeznania we współczesnych problemach językoznawczych i logopedycznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ STUDIA I STOPNIA

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia z audiologią

Absolwent kierunku logopedia z audiologią znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • logopeda w: przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych, przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych,
  • pracownik w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • jako nauczyciel w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III), w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I‐III),
  • pracownik poradni rehabilitacyjnych,
  • pracownik w szpitalu lub sanatoriach.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Komentarze (0)