Logopedia z audiologią - Lublin

Logopedia z audiologią - Lublin

Logopedia z audiologią - Lublin

Studia w Lublinie

logopedia z audiologią

Odkryj kierunek logopedia z audiologią  w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Logopedia z audiologią studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku logopedia z audiologią to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logopedia z audiologią - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek logopedia z audiologią

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Logopedia z audiologią stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logopedia z audiologią

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia z audiologią w Lublinie?

Jeżeli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie, powinieneś rozpocząć swoje przygotowania od zapoznania się z listą przedmiotów, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. W przypadku kierunków humanistycznych i społecznych, najczęściej istotne okazują się przedmioty spójne z charakterem przyszłego kształcenia.

Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym mogą ułatwić ci start w przyszłość, dlatego dobrze zaplanuj naukę do czekającej cię matury. Odwiedź stronę internetową uczelni, aby zdobyć szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji i całego kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia z audiologią w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie?

Nie jest tajemnicą, że umiejętność poprawnej wymowy, posiadanie dobrej dykcji oraz odpowiedniej tonacji głosu może pomóc w rozwoju zawodowym, szczególnie na stanowiskach wymagających kontaktu z drugim człowiekiem. Okazuje się również, że nauka wymowy u dzieci sprzyja ich rozwojowi.

Studia na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie powstały, aby wyposażyć przyszłych studentów w szerokie kompetencje, które okażą się nieocenione podczas wspomagania rozwoju dzieci oraz prowadzenia zajęć z wymowy wśród osób dorosłych.

Warto wspomnieć, że na drugim stopniu kierunku logopedia z audiologią studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia, których zadaniem jest ukierunkowanie ich nauki na optymalny obszar. Taki stan rzeczy pomoże ci w odnalezieniu się w przyszłym życiu zawodowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logopedia z audiologią możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Logopedię z audiologią w Lublinie możesz studiować na pierwszym oraz drugim stopniu. Studenci dopiero rozpoczynający swoją przygodę z kształceniem wyższym będą uczyć się przez trzy lata, a następnie zdobędą dyplom z tytułem licencjata. Jeżeli zechcesz kontynuować zdobywanie wiedzy i umiejętności, wybierzesz dwuletnie studia magisterskie.

Jako że kierunek ten możliwy jest do realizowania jedynie w ramach trybu stacjonarnego, będziesz mógł liczyć na systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności, co może korzystnie wpłynąć na zapamiętywanie materiału. Tryb stacjonarny jest dodatkowo bezpłatny (w uczelni publicznej).

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku logopedia z audiologią ma bardzo sprecyzowany charakter, dzięki czemu umożliwia studentom uzyskanie cennych kompetencji zawodowych.

Studenci rozwijają kompetencje pedagogiczne, aby jak najlepiej rozumieć przyszłych najmłodszych podopiecznych, zgłębiają podstawy psychologii, która pozwala im zrozumieć specyfikę zaburzeń rozwojowych, a ponadto zyskują umiejętności związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych, atrakcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ile trwają studia na kierunku logopedia z audiologia w Lublinie?

Studia na kierunku logopedia z audiologią trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Logopedia z audiologią w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie?

Współcześnie zwracamy coraz większą uwagę na problemy rozwojowe dzieci. Różnego rodzaju nieprzystosowania wywierają znaczący wpływ na rozwój człowieka, dlatego kształconych jest coraz więcej specjalistów zdolnych do niesienia profesjonalnej pomocy.

Absolwenci logopedii z audiologią mogą liczyć na atrakcyjną pracę zawodową, której charakter będzie pokrywał się z posiadanymi zainteresowaniami. Przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w prywatnych i publicznych placówkach oświatowych, specjalistycznych poradniach diagnozujących zaburzenia rozwojowe u dzieci, a także w placówkach opiekuńczych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia z audiologią:

  • Przedszkola,

  • Szkoły podstawowe,

  • Specjalistyczne placówki opiekuńcze,

  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

  • Ambulatoryjne placówki służby zdrowia.

Gdzie studiować na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować logopedia z audiologią:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek logopedia z audiologią:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logopedia z audiologią w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia z audiologią Lublin studia i stopnia

Logopedia z audiologią Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia z audiologią Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia z audiologią w Lublinie

Studia II stopnia

Kierunki pedagogiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)