Prawno- biznesowy

Prawno- biznesowy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Kierunek Prawno- biznesowy - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku prawno - biznesowym na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawno - biznesowym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa
 • podstawy zarządzania
 • prawo cywilne w obrocie gospodarczym
 • prawo zatrudnienia
 • ochrona własności intelektualnej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • analiza ekonomiczno- finansowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to szkoła wyższa sięgająca historią 1944 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, złożonej z osiemdziesięciu kierunków, kandydaci znajdą także Kierunek Prawno- biznesowy, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności, które pozwalają wykonywać obowiązki w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Kierunek Prawno- biznesowy na UMCS to umiejętności analizowania i oceniania wzajemnych interakcji między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: podstawy prawa, podstawy zarządzania, prawo cywilne w obrocie gospodarczym, prawo zatrudnienia, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza ekonomiczno- finansowa. A co po studiach? Absolwenci Kierunku Prawno- biznesowego na UMCS znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym, przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową i budowlaną, jednostkach administracji publicznej.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Dominika, studentka Kierunku Prawno- biznesowego mówi:

„Jeśli ktoś chce działać w biznesie, to musi wiedzieć jak; znać zasady, reguły gry, podstawy prawne. Dlatego, kierunek Prawno- biznesowy jest idealny dla takich osób. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Prawno- biznesowy:

Absolwent kierunku Prawno- biznesowego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ekonomicznej i finansowej,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa,
 • organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawno- biznesowym:

Absolwent kierunku Prawno- biznesowego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym,
 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową i budowlaną,
 • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawno- biznezowym - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Komentarze (0)