Socjologia

Socjologia

Socjologia

01.10.2021

Socjologia – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody i techniki badań socjologicznych
 • antropologia kulturowa
 • zarządzanie projektami
 • sfera publiczna
 • globalne procesy społeczne
 • modele kultury
 • procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie dydaktycznej, pod literą „S” kandydaci odnajdą Socjologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną. Socjologia na UMCS to także zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: metody i techniki badań socjologicznych, antropologia kulturowa, zarządzanie projektami, sfera publiczna, globalne procesy społeczne, modele kultury, procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych. A co po studiach? Absolwenci Socjologii na UMCS znajdą zatrudnienie w ośrodkach badań opinii publicznej, administracji rządowej i samorządowej, korporacjach biznesowych i medialnych, firmach zajmujących się budowaniem wizerunku.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie? Witek, student Socjologii mówi:

„Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Lublin

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • analizy rozkładu zmiennych losowych,
 • statystyki społecznej,
 • zasad badań marketingowych,
 • zarządzania projektami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • korporacjach biznesowych i medialnych,
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku,
 • firmach zajmujących się badaniami marketingowymi,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)