Socjologia - Lublin

Studia w Lublinie

socjologia

Odkryj kierunek socjologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Socjologia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Socjologia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku socjologia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek socjologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie socjologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku socjologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • filozofia

 

Psychologiczne i społeczne kierunki studiów w Lublinie wzbudzają zainteresowanie wśród potencjalnych kandydatów na studia. Liczne grono chętnych do ich podjęcia generuje konkurencję, którą będziesz musiał pokonać chcąc rozpocząć kształcenie.

W tym celu przygotuj się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz filozofii. Pamiętaj również o sprawdzeniu regulaminu rekrutacji, który znajdziesz na stronie internetowej interesującej cię lubelskiej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

 

Każdy z nas jest członkiem większych grup oraz całej społeczności ludzkiej. Zjawiska mające miejsce w obrębie tych grup, zależności pomiędzy ludźmi przejawiającymi określone cechy osobowości, a także patologie wynikające z nieumiejętności dostosowania się do panujących norm i reguł stanowią przedmiot zainteresowania jednej z najważniejszych nauk społecznych, czyli socjologii. Studia psychologiczne i społeczne powstały w celu udzielenia odpowiedzi na pytania odnoszące się do zjawisk mających miejsce wśród ludzi, które nurtują wielu świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich.

Socjologia jest kierunkiem popularnym i wzbudzającym ciekawość wielu młodych ludzi. Niektórzy z nich posiadają doskonałe predyspozycje, które niemal w stu procentach pokrywają się ze specyfiką przyszłego kształcenia, inni natomiast minęli się z powołaniem, w związku z czym odczuwają niezadowolenie z dokonanego wyboru. Jeśli chciałbyś wiedzieć, czy jesteś w pierwszej grupie, zastanów się czy:

 • Interesujesz się psychologią i nigdy nie miałeś problemów z nauką przedmiotów humanistycznych?
 • Bliższe poznanie przemian społecznych, mających wpływ na kształtowanie współczesnej sceny gospodarczej wydaj ci się zachęcające?
 • Lubisz kontakt z drugim człowiekiem, a twoja empatia jest jednym z twoich atutów?

W takim razie nie wahaj się dłużej i wybierz socjologię w Lublinie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku socjologia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie, które zdecydowały się na poszerzenie swojej oferty edukacyjnej o socjologię, to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Obie te placówki dbają o dobór siatki kształcenia, aby zapewnić studentom różnorodność w obrębie najpopularniejszych kierunków, takich jak między innymi socjologia. Dlatego też wybór każdej z nich pozwoli spojrzeć na problemy socjologiczne ze zbliżonej, aczkolwiek nie identycznej perspektywy. Jako student socjologii:

 • poznasz społeczne i kulturalne wymiary globalizacji, mającej wpływ na różne zjawiska społeczne 
 • dowiesz się nieco o psychologii, która pozwoli ci na zrozumienie ludzkiej natury i genezy wielu zachowań 
 • zapoznasz się z najczęstszymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, będącymi wynikiem działalności przemysłowej człowieka
 • udoskonalisz posiadane kompetencje interpersonalne w celu prowadzenia bardziej skutecznych konwersacji podczas prac projektowych

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Lublinie?

Studia na kierunku Socjologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Socjologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

Uniwersalność, jaką cechują cię studia w Lublinie na kierunku socjologia, pozwalają absolwentom na odnalezienie się w różnych sektorach zawodowych, dzięki czemu mogą oni znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych sektorach różnych działalności. Jeśli ukończysz ten kierunek, zatrudnisz się w:

 • agencjach reklamowych
 • ośrodkach zajmujących się badaniem opinii publicznej
 • wydawnictwach prasowych
 • mass-mediach
 • organach administracji publicznej
 • placówkach związanych z doradztwem zawodowym

 

Każdy socjolog dzięki wiedzy wyniesionej ze studiów, jest w stanie objąć stanowisko specjalisty, wymagające kontaktu z ludźmi o różnych cechach w celu prowadzenia badań socjologicznych, które być może zrewolucjonizują spojrzenie na określony problem społeczny.

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek socjologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek socjologia w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Lublin studia i stopnia

Socjologia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Lublin studia stacjonarne

Socjologia Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK SOCJOLOGIA

Komentarze (0)