Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

30.09.2021

Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gospodarka i planowanie turystyczne
 • regiony turystyczne świata
 • obsługa klienta w biurze podróży
 • rynek turystyczny
 • komunikacja społeczna i techniki negocjacji
 • społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „T” kandydaci znajdą kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na UMCS to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: gospodarka i planowanie turystyczne, regiony turystyczne świata, obsługa klienta w biurze podróży, rynek turystyczny, komunikacja społeczna i techniki negocjacji, społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji, regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa, zarządzanie marketingowe w turystyce. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji na UMCS będą mogli wykorzystać w ośrodkach planistycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Adam, student Turystyki i rekreacji mówi:

„Turystyka i rekreacja to kierunek dla ciekawych świata, kraju i własnego regionu. To swego rodzaju podróż, dzięki której można nabyć różnych umiejętności, na przykład z obszaru biznesu i marketingu. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Lublin

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów związanych z rozwojem branży turystycznej,
 • organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców,
 • analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych,
 • planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej,
 • projektowania oferty turystycznej,
 • metod badawczych w turystyce i rekreacji,
 • kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach planistycznych,
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen z oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)