Turystyka i rekreacja - Lublin

Turystyka i rekreacja - Lublin

Turystyka i rekreacja - Lublin

Studia w Lublinie

turystyka i rekreacja

Odkryj kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Turystyka i rekreacja studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Turystyka i rekreacja - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek turystyka i rekreacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku turystyka i rekreacja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • historia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • biologia

 

Konkurs świadectw maturalnych jest procedurą, w której biorą udział wszyscy zainteresowani rozpoczęciem kształcenia, jakie oferują poszczególne studia w Lublinie. Dotyczy to również osób aplikujących na turystykę i rekreację.

Ze względu na duże zainteresowanie podjęciem kształcenia, jako przyszły kandydat powinieneś się przygotować do zdawania następujących przedmiotów na maturze: matematyki, geografii, języka obcego nowożytnego oraz historii. Regulamin kształcenia oraz rekrutacji znajdziesz na stronie uczelni. Zapoznaj się z nim, aby uniknąć niepotrzebnego nieprzygotowania do tak istotnego procesu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Turystyka i rekreacja w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

 

Ciekawość otaczającego świata leży w ludzkiej naturze. Poznawanie najbardziej odległych obszarów, niekończące się podróże i towarzysząca im beztroska, a także poznawanie wybranych obszarów geograficznych poprzez zwiedzanie obiektów rekreacyjnych jest marzeniem wielu osób. Dla tych, którzy chcieliby uzyskać wszechstronną wiedzę o przemyśle turystycznym, organizacji wycieczek, miejscach bezpiecznych do zwiedzania oraz takich, w których należy posiadać komplet niestandardowych szczepień, powstały studia geograficzne na kierunku turystyka i rekreacja. Kierunek ten oferuje uzyskanie wszechstronnego przygotowania do organizacji wycieczek i innej działalności w przemyśle turystycznym, a także rozwija wiedzę o taką, która niewątpliwie przyda się w życiu codziennym.

Popularność, jaką wyróżniają się niektóre kierunki studiów w Lublinie, najczęściej są implikowane ich pragmatycznością lub interesującymi zagadnieniami, które prezentują. Turystyka i rekreacja spełnia obie role, dlatego chętnych do jej podjęcia nie brakuje. Idealni kandydaci wyróżniają się wszechstronnymi zainteresowaniami na temat geografii, kultury i obyczajów, panujących na danym obszarze, niesłabnącą chęcią poznawania otaczającego świata i nowych ludzi, a także umiejętnością odnalezienia się w każdej sytuacji społecznej – kontakt z drugim człowiekiem podczas załatwiania spraw odnoszących się do turystyki może niejednokrotnie wydawać się trudny. Jeżeli jesteś pewien, że posiadane przez ciebie predyspozycje pokrywają się z zaprezentowanym opisem, a turystyka i rekreacja to twój wymarzony kierunek, nie wahaj się dłużej i weź udział w procesie rekrutacyjnym w najbliższym możliwym terminie. Tylko w ten sposób spróbujesz swojego szczęścia podczas edukacji na tym interesującym kierunku.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka i rekreacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki jest oferowany przez wszystkie uczelnie w Lublinie, spełnia wszystkie odgórnie ustalone normy, dlatego gwarantuje każdemu z absolwentów uzyskanie adekwatnych do wymogów rynku pracy wiedzy i umiejętności. Studenci turystyki i rekreacji zdobywają cenne kompetencje, odnoszące się do rozumienia działania przemysłu turystycznego, organizacji transportu, nauk społeczno-ekonomicznych i politycznych, a także geografii turystycznej z elementami krajoznawstwa. Przedmioty, z którymi najprawdopodobniej będziesz miał do czynienia jako student opisywanego kierunku, będą:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy hotelarstwa
 • podstawy żywienia w turystyce i rekreacji
 • ekologia i ochrona środowiska
 • oraz wiele innych

Ile trwają studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie?

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Turystyka i rekreacja w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

Gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci lubelskiej turystyki i rekreacji? Przede wszystkim w:

 • biurach podróży
 • placówkach zajmujących się organizowaniem i planowaniem wycieczek krajoznawczych
 • placówkach oświatowych
 • ośrodkach akademickich
 • branży związanej z ochroną zabytków stanowiących przedmiot atrakcji turystycznej
 • własnej firmie opartej na dowolnych założeniach ukończonego kierunku

Gdzie studiować na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek turystyka i rekreacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Lublin studia i stopnia

Turystyka i rekreacja Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Lublin studia stacjonarne

Turystyka i rekreacja Lublin studia niestacjonarne

Popularne kierunki sport i turystyka w Lublinie

Kierunki sport i turystyka w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Komentarze (0)