Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

31.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zagrożenia bezpieczeństwa
 • teoria bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • organizacja i zarządzanie

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia sięgająca swoją historią 1969 roku. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą między innymi kierunek Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych, która stanowi podstawę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Bezpieczeństwo narodowe na UJK to także zrozumienie psychologicznych i socjologicznych mechanizmów współczesnego życia społecznego, poznanie zasad doboru metod działania do zaistniałej sytuacji, a także przygotowanie do kierowania zespołami ludzkimi w obszarze różnorodnych instytucji bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: zagrożenia bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, prawo międzynarodowe publiczne, systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo w działalności trzeciego sektora, mediacje i negocjacje. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego na UJK S znajdą zatrudnienie w administracji państwowej na szczeblu centralnym, administracji na szczeblu samorządowym, służbach mundurowych, agencjach ochrony, organizacjach pozarządowych, ośrodkach doradczych.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Kielc, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie? Igor, student Bezpieczeństwa narodowego:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, bo tutaj poważnie, solidnie i, przede wszystkim, nowocześnie podchodzi się do tematu kształcenia. Świadczy o tym, chociażby, duży wybór specjalności, dzięki którym każdy student może planować swoją ścieżkę zawodową.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Kielce

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • analizowania kompetencji i zadań administracji rządowej i samorządowej,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • polityki bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • problemów i przyczyn powstania sytuacji kryzysowych,
 • komunikacji społecznej i interpersonalnej w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenia negocjacji,
 • funkcjonowania wojska, służb specjalnych i podmiotów niepaństwowych we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • służbach mundurowych,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)