Chemia UJK

Chemia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia sięgająca swoją historią 1969 roku. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą między innymi kierunek Chemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dzielą się na następujące specjalności: Analiza chemiczna, Chemia kosmetyczna (na pierwszym stopniu), Analiza środowiska, Chemia kosmetyczna, Fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia (na drugim stopniu). W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: matematyka, chemia analityczna, biochemia, spektroskopia, analiza instrumentalna, chemia fizyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Chemii na UJK będą mogli wykorzystać w laboratoriach firm produkujących kosmetyki, laboratoriach zajmujących się analizami próbek środowiskowych, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, oczyszczalniach ścieków, stacjach monitoringu, administracji państwowej i samorządowej.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Agnieszka, studentka Chemii mówi:

„Chemia to dziedzina, która odgrywa olbrzymią rolę w życiu każdego człowieka. Dlatego warto rozwijać się w jej zakresie. Zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego nie tylko pogłębiają wiedzę, ale także solidnie przygotowują do rozpoczęcia kariery zawodowej.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • funkcjonowania aparatury badawczej,
 • technik spektroskopowych do rozwiązywania określonego problemu,
 • stosowania substancji biologicznie aktywnych,
 • bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • postępowania z odpadami,
 • promowania zrównoważonego rozwoju.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach firm produkujących kosmetyki,
 • laboratoriach zajmujących się analizami próbek środowiskowych,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • stacjach monitoringu,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Chemia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym UJK

Komentarze (0)