Fizyka

Fizyka

Fizyka

31.01.2022

Fizyka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku fizyka w UJK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka fazy skondensowanej
 • fizyka kwantowa
 • cząstki elementarne
 • medycyna nuklearna
 • astronomia
 • nanostruktury
 • biofizyka molekularna
 • modelowanie układów złożonych
 • relatywistyczna fizyka jądrowa

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Fizyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: fizyka fazy skondensowanej, fizyka kwantowa, cząstki elementarne, medycyna nuklearna, astronomia, nanostruktury, biofizyka molekularna, modelowanie układów złożonych, relatywistyczna fizyka jądrowa, obrazowanie biomedyczne. A co po studiach? Absolwenci Fizyki na UJK znajdą zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, urzędach miar, obserwatoriach astronomicznych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii, jednostkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Adrian, student Fizyki mówi:

„UJK to uczelnia, z której wychodzą młodzi, zdolni i pełni energii do działania ludzie. To oni, za kilka albo kilkanaście lat zmienią oblicze nauki.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • wykorzystywania formalizmu mechaniki kwantowej do opisu zjawisk kwantowych,
 • zależności termodynamicznych,
 • planowania złożonych eksperymentów fizycznych z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych,
 • opisu praw i procesów w przyrodzie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • obserwatoriach astronomicznych,
 • urzędach miar,
 • jednostkach ochrony zdrowia,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego,
 • szkolnictwie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)