Historia

Historia

Historia

29.06.2022

Historia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Humanistyczny UJK

 • studia stacjonarne I stopnia: 35
 • studia stacjonarne II stopnia: 20
 • studia niestacjonarne I stopnia: 20
 • studia niestacjonarne II stopnia: 20

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 • studia stacjonarne I stopnia: 20
 • studia stacjonarne II stopnia: 20
 • studia niestacjonarne I stopnia: 20
 • studia niestacjonarne II stopnia: 20

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Polski średniowiecza
 • sztuka wojenna w średniowieczu
 • historia Polski XIX wieku
 • metodologia badań regionalnych
 • filozofia
 • historia powszechna po II wojnie światowej
 • historia Polski po 1944 roku

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia sięgająca swoją historią 1969 roku. W szerokiej ofercie edukacyjnej, pod literą „H” kandydaci odnajdą kierunek Historia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest zdobycie wykształcenia humanistycznego, oraz wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: historia Polski średniowiecza, sztuka wojenna w średniowieczu, historia Polski XIX wieku, metodologia badań regionalnych, filozofia, historia powszechna po II wojnie światowej, historia Polski po 1944 roku. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Historii na UJK będą mogli wykorzystać w placówkach muzealnych, placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz instytucjach związanych z obroną terytorialną i zarządzaniem kryzysowym.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie?

„Według powiedzenia: „Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem”. Tutaj, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego nie tylko poznajemy tę arcyciekawą dziedzinę, ale także rozwijamy się jako obywatele. „

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu, analizowania i uogólniania informacji źródłowych,
 • procesów kształtowania się państwowości polskiej oraz jej przeobrażeń w średniowieczu,
 • przemian w świecie i Europie po upadku imperium rzymskiego,
 • interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych,
 • historii Polski po zakończeniu II wojny światowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach muzealnych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • archiwach,
 • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
 • instytucjach związanych z obroną terytorialną i zarządzaniem kryzysowym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Humanistyczny UJK

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Humanistyczny UJK

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)