Matematyka

Matematyka

Matematyka

31.01.2022

Matematyka - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UJK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa
 • pakiety matematyczne
 • geometria analityczna
 • matematyka szkolna
 • praktyka ciągła
 • systemy baz danych
 • ekonometria
 • geometria elementarna

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Matematyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, pakiety matematyczne, geometria analityczna, matematyka szkolna, praktyka ciągła, systemy baz danych, ekonometria, geometria elementarna, algebra z teorią liczb, topologia, statystyka, dydaktyka matematyki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na UJK będą mogli wykorzystać w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach, uczelniach, firmach informatycznych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Adam, student Matematyki mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to miejsce, w którym pozyskuje się nowoczesną wiedzę i spotyka ciekawych ludzi, zarówno w gronie wykładowców jak i kolegów studentów.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Kielce

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • metod numerycznych,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych,
 • stosowania metod algebry, analizy i geometrii w rozwiązywaniu problemów arytmetycznych,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych,
 • analizy funkcjonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach badania opinii publicznej,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)