Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki studiów

Ochrona środowiska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rekultywacja gleb i gruntów
 • architektura krajobrazu
 • gospodarowanie odpadami
 • monitoring obszarów chronionych
 • bioetyka
 • proekologiczne technologie przemysłowe
 • zoologia

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także zaznajomienie się z przyczynami degradacji środowiska, ekotoksykologią, polityką ochrony środowiska, czy zasadami planowania przestrzennego.

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie przedmioty jak: rekultywacja gleb i gruntów, architektura krajobrazu, gospodarowanie odpadami, monitoring obszarów chronionych, bioetyka, proekologiczne technologie przemysłowe, zoologia, ochrona przyrody, geologia dynamiczna z geomorfologią, ekologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ochrony środowiska na UJK będą mogli wykorzystać w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Kielc, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego opinie? Kamila, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to jedna z najlepszych uczelni w kraju i studiowanie tutaj daje wiele satysfakcji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym UJK

Komentarze (0)