Astronomia UWr

Astronomia – Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to jeden z najjaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Astronomia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim realizowany jest na Wydziale Fizyki i Astronomii. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, opartej na podstawach nauk matematyczno-fizycznych. Studenci zgłębiają zagadnienia procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca, a także poznają sposoby stosowania podstawowych modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także formułowania problemów naukowych i planowania metod ich rozwiązania.

Studia na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza matematyczna, mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, algorytmy i programowanie, astrofizyka obserwacyjna, statystyka matematyczna, baza danych astronomicznych, metody numeryczne, historia astronomii, teoria atmosfer gwiazdowych, budowa i ewolucja gwiazd. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Maciek, student Astronomii mówi:

„Studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim to fajna przygoda. Nauka na świetnej uczelni i wspaniałym mieście. Czego można chcieć więcej od studiów?”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • wykorzystywania formalizmu mechaniki kwantowej do opisu zjawisk w przyrodzie,
 • analizy danych pomiarowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • przygotowywania i wykonywania obserwacji astronomicznych,
 • opisu ruchu ciał niebieskich,
 • fizyki planet i ich atmosfer,
 • interpretacji wyników obserwacji astronomicznych,
 • mechaniki nieba.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Astronomia:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach badawczych,
 • planetariach,
 • zespołach prowadzących obserwacje satelitarne,
 • grupach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Astronomia na Uniwersytecie Wrocławskim znajdują się: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia, geografia, język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Astronomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki fizyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr

Komentarze (0)