Astronomia - Wrocław

Astronomia - Wrocław

Studia na kierunku astronomia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

07.11.2023

Astronomia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku astronomia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Astronomia - Wrocław
Studia na kierunku astronomia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Astronomia to kierunek idealny dla miłośników ciał niebieskich i wszechświata! W trakcie studiów zagłębisz się w wiedzę na temat budowy i ewolucji gwiazd oraz poznasz fizykę układów planetarnych i słońca. Ponadto poznasz i nauczysz się stosować modele matematyczne i fizyczne niezbędne w astronomii. Studia przygotują Cię do pracy ze specjalistycznym sprzętem nawigacyjnym i pomiarowym.

Jako absolwent astronomii możesz pracować w planetariach, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w zespołach zajmujących się obserwacją satelitarną. Dzięki wiedzy z dziedzin matematyki, fizyki i informatyki nie będziesz miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia także w branży IT, firmach ubezpieczeniowych. 

 

Uczelnie

We Wrocławiu astronomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Fizyki i Astronomii UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek astronomia?

Astronomia to fascynujący kierunek studiów, jednak nie każda uczelnia w Polsce ma go w ofercie. Jeśli rozważasz studiowanie tego typu studiów, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie mają różne oczekiwania względem kandydatów na studia.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. W przypadku rekrutacji na drugi stopień musisz przedstawić ocenę widniejącą na dyplomie, który poświadczy tytuł licencjata/inżyniera/magistra. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Astronomia w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA WE WROCŁAWIU?

Astronomia to idealny kierunek dla tych, którzy interesują się Wszechświatem, dlatego za główny cel swojej edukacji stawiają sobie przybliżenie procesów zachodzących w gwiazdach i innych ciałach niebieskich.

Interdyscyplinarny program kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy, która obejmuje zwłaszcza nauki matematyczno-fizyczne. Będziesz miał/a okazję poznać sposoby stosowania modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych. Nauczysz się także formułować problemy naukowe i planować metody ich rozwiązania.

W trakcie poszczególnych etapów kształcenia będziesz mógł/mogła wykorzystywać nowoczesne technologie związane między innymi z programowaniem w C/C++ i Fortranem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Astronomia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak astronomia możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie mają charakter uzupełniający.

Studia fizyczne tego typu prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Astronomia to niezwykle interesujący kierunek studiów, który ma jednak kameralny charakter. Oznacza to, że liczba miejsc jest ograniczona, ponieważ wyspecjalizowana kadra akademicka jest zdania, że mała liczba studentów pozwoli na indywidualne podejście i efektywniejszą naukę.

W trakcie realizowanych przedmiotów będziesz miał/a okazję zapoznać się, chociażby z procesami fizycznymi, budową i ewolucją gwiazd, z fizyką układów planetarnych, z fizyką Słońca.

Studenci zapoznają się ze sposobami stosowania modeli matematycznych i fizycznych do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie, które związane są na przykład z programowaniem w C/C++ i Fortranem.

Astronomia pozwoli Ci rozwinąć twórcze, ale i logiczne myślenie. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce ułatwi nowatorskie rozwiązywanie problemów różnego typu oraz korzystanie ze specjalistycznych przyrządów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Astronomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Astronomia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ASTRONOMIA WE WROCŁAWIU?

Studia we Wrocławiu przygotowują absolwentów do wejścia na rynek pracy w charakterze specjalistów, którzy posiadają wykształcenie fizyczne, matematyczne i informatyczne, a tak umiejętnie rozwiązują skomplikowane problemy, które związane są z tymi naukami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku astronomia:

  • ośrodki badawczo-rozwojowe
  • firmy zajmujące się analizą statystyczną danych
  • finanse i ubezpieczenia
  • branża IT
  • ośrodki badawcze
  • planetaria

Absolwenci zajmują się zawodowo nowoczesnymi technologiami, pracują z urządzeniami nawigacyjnymi, pomiarowymi i diagnostycznymi.

Zatrudniani są w zespołach, które prowadzą obserwacje satelitarne oraz w grupach naukowych, które realizują międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą. Po ukończeniu kursu pedagogicznego możesz zostać nauczycielem fizyki i astronomii.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek astronomia we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Wrocław studia i stopnia

Astronomia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Wrocław studia stacjonarne

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia