Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

01.02.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teorie bezpieczeństwa
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • socjologia bezpieczeństwa
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • polityka gospodarcza
 • polityka bezpieczeństwa i obronna RP
 • operacje specjalne i niekonwencjonalne

 

Uniwersytet Wrocławski to dziesięć wydziałów, na których realizowane są kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na pierwszym stopniu.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie najważniejszych pojęć z zakresu obronności, wojskowości i funkcjonowania państwa we współczesnym świecie. Studenci poznają historię państwa i regionu oraz historię wojen i doktryn wojennych. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim to także zrozumienie znaczenia siły w relacjach wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, a także zagadnień geografii polityczno-gospodarczej, oraz zasad funkcjonowania współczesnych sił zbrojnych oraz zadań armii XXI wieku.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: teorie bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, socjologia bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka gospodarcza, polityka bezpieczeństwa i obronna RP, operacje specjalne i niekonwencjonalne, komunikacja kryzysowa z elementami negocjacji. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych, instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Paweł, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Myśląc o studiach, myślałem też o tym, co będzie się działo po ich ukończeniu. Uniwersytet Wrocławski zapewnia bardzo dobre wykształcenie, a Wrocław to świetne miejsce do realizowania planów zawodowych.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Wrocław

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami,
 • zbierania i hierarchizowania informacji,
 • organizacji akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
 • oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa,
 • ośrodkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)