Bezpieczeństwo narodowe - Wrocław

Bezpieczeństwo narodowe - Wrocław

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

08.11.2023

Bezpieczeństwo narodowe studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Bezpieczeństwo narodowe - Wrocław
Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów, który pozwala zrozumieć w jaki sposób funkcjonują relacje wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Student ma szansę poznać specyfikę funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, czy nauczyć się rozpoznawać, opisywać i zapobiegać zagrożeniom. W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty jak teorie bezpieczeństwa, socjologia polityki, makroekonomia czy przywództwo polityczne. 

Studia gwarantują wiedzę, którą można wykorzystać, pracując w administracji centralnej i samorządowej, placówkach dyplomatycznych czy zespołach reagowania kryzysowego. Absolwenci mogą również pracować w służbach mundurowych – np. Wojsku, Policji, czy Straży Granicznej.

 

Uczelnie

We Wrocławiu bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych UWR), Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Taduesza Kościuszki we Wrocławiu (AWL) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak bezpieczeństwo narodowe są bardzo popularne wśród osób, które myślą o karierze związanej ze służbami i organizacjami bezpieczeństwa. Kandydaci muszą jednak spełniać określone wymagania kwalifikacyjne.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są także przedmioty dodatkowe na przykład: historia, geografia, WoS, które wysoko punktowane są na poziomie rozszerzonym. Kandydaci mogą zdawać także język polski, matematykę, język obcy nowożytny lub geografię. Szczegóły znajdziesz na stronie wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Bezpieczeństwo narodowe to jeden z najważniejszych kierunków w XXI wieku, który skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu historii państwa i regionu, historii wojen i doktryn wojennych, a co za tym idzie, umożliwia zrozumienie funkcjonowania relacji wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych i operacji wojskowych. Specyfika wojsk specjalnych, zasady funkcjonowania współczesnych sił zbrojnych oraz zadania współczesnej armii to bardzo ważne tematy, które podejmuje bezpieczeństwo narodowe.

Przyszli studenci powinni odznaczać się predyspozycjami językowymi i kierowniczymi, a także zorganizowaniem i orientacją w terenie. Kierunek prezentuje wiedzę z zakresu zarządzania i logistyki w sytuacjach kryzysowych. Rzetelne wykształcenie umożliwia zdobycie także wielu użytecznych umiejętności, dzięki czemu daje wiele możliwości pracy. Studiuj kierunek przyszłości i wybierz uczelnie we Wrocławiu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek bardzo na czasie w obliczu wszelkich międzynarodowych konfliktów, a także możliwości współpracy między państwami. Studia prawnicze w tym zakresie oferuje bardzo wiele uczelni we Wrocławiu, których wykaz znajdziesz poniżej. Wrocławskie uczelnie dbają o wysoki poziom kształcenia i dobrze dobraną kadrę akademicką.

Program kształcenia obfituje w takie przedmioty jak na przykład:

 • teorie bezpieczeństwa
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • socjologia polityki
 • polska polityka zagraniczna
 • makroekonomia
 • wstęp do wiedzy o wojsku i obronności
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • przywództwo polityczne

 

W siatce zajęć nie brakuje przedmiotów związanych z prawem i polityką, ale także tych odnoszących się do logistyki czy ekonomii. Kształcenie na interdyscyplinarnym kierunku bezpieczeństwo narodowe odbywa się w formie ćwiczeń, wykładów i seminariów.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Absolwenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do terroryzmu, współczesnych konfliktów zbrojnych, funkcjonowania służb specjalnych czy problemów bezpieczeństwa energetycznego i społecznego. Studia we Wrocławiu umożliwiają zatrudnienie w:

 • strukturach administracji państwowej i samorządowej
 • organizacjach, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych
 • zespołach reagowania kryzysowego

 

Wielu absolwentów decyduje się na studia prawnicze w zakresie bezpieczeństwa narodowego, by zwiększyć swoją pozycję lub zyskać możliwość awansu w policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz w wojsku. Studenci są przygotowywani do pracy w charakterze specjalistów do spraw ochrony informacji niejawnych, specjalistów do spraw zarządzania i organizacji bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia, analityków w firmach, które odznaczają się dużą dynamiką zmian.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kosciuszki we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Wrocław studia i stopnia

Bezpieczeństwo narodowe Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Wrocław studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Mieście wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia