Biologia

Biologia

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Biologia – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bioetyka
 • metodologia nauk biologicznych
 • antropologia molekularna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • biomechanika
 • genetyka behawioralna człowieka

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. Na długiej liście kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci odnajdą Biologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, które oparte są na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty jak: bioetyka, metodologia nauk biologicznych, antropologia molekularna, psychologia rozwoju człowieka, biomechanika, genetyka behawioralna człowieka, metody statystyczne w biologii, ekologia ewolucyjna, entomologia sądowa. A co po studiach? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli podjąć pracę w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach medycyny sądowej, firmach biotechnologicznych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, parkach naukowo-technologicznych, firmach farmaceutycznych.

Wybraliśmy kierunek studiów- Biologię. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Magda, studentka Biologii mówi:

„Wrocław to cudowne miasto, a Uniwersytet Wrocławski to wspaniała uczelnia. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki,
 • biochemicznych technik laboratoryjnych,
 • technik mikroskopowych i histologicznych,
 • procedur pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych,
 • postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • planowania i przeprowadzania złożonych zadań badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • parkach narodowych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Biologicznych UWr

Komentarze (0)