Biologia

Biologia

Biologia

01.02.2022

Biologia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bioetyka
 • metodologia nauk biologicznych
 • antropologia molekularna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • biomechanika
 • genetyka behawioralna człowieka

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. Na długiej liście kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci odnajdą Biologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, które oparte są na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty jak: bioetyka, metodologia nauk biologicznych, antropologia molekularna, psychologia rozwoju człowieka, biomechanika, genetyka behawioralna człowieka, metody statystyczne w biologii, ekologia ewolucyjna, entomologia sądowa. A co po studiach? Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli podjąć pracę w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach medycyny sądowej, firmach biotechnologicznych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, parkach naukowo-technologicznych, firmach farmaceutycznych.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Biologię. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Magda, studentka Biologii mówi:

„Wrocław to cudowne miasto, a Uniwersytet Wrocławski to wspaniała uczelnia. Polecam każdemu.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Wrocław

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki,
 • biochemicznych technik laboratoryjnych,
 • technik mikroskopowych i histologicznych,
 • procedur pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych,
 • postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • planowania i przeprowadzania złożonych zadań badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • parkach narodowych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2. Kandydat zobowiązany jest znać język angielski w stopniu umożliwiającym realizację efektów kształcenia na poziomie B2, potwierdzonym zapisem w suplemencie do dyplomu lub w stosownym certyfikacie. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)