Biologia - Wrocław

Biologia - Wrocław

Biologia - Wrocław

Studia we Wrocławiu

biologia

Odkryj kierunek biologia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Biologia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku biologia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uczelnie, gdzie biologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu w ramach biologii wymagają od kandydatów zaangażowania i spełnienia określonych warunków rekrutacyjnych. Przede wszystkim zainteresowani studiami przyrodniczymi muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich kandydatów przedmioty takie jak język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

Musisz zdawać także wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym: biologię, chemię, matematykę, fizykę, fizykę i astronomię. Zasady rekrutacyjne mogą być zróżnicowane w zależności od wybranej uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 21.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.08.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia w Mieście wrocławiu

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
64
II stopnia:
48
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
80
II stopnia:
80
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w mieście Wrocławiu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Biologia obejmuje swoim zainteresowaniem nie tylko samego człowieka, ale i świat zwierząt i ogólnie pojętą naturę. Pasjonaci nauk biologicznych i przyrodniczych mogą zgłębiać to, co interesuje ich najbardziej: anatomię i fizjologię człowieka, roślin i zwierząt, zoologię bezkręgowców i kręgowców, a także botanikę, mikrobiologię czy geologię i morfologię roślin.

Kierunek biologia we Wrocławiu ma szerokie zastosowanie w świecie nauki, dlatego kształcenie w tym zakresie jest niezwykle ważne i użyteczne. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie biochemią i biofizyką. Jeśli masz analityczny umysł, odznaczasz się logicznym, a zarazem abstrakcyjnym myśleniem, studia we Wrocławiu są właśnie dla Ciebie. Wybierz biologię i kreuj świat farmacji, technologii i edukacji.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia biologiczne i przyrodnicze są bardzo popularne wśród miłośników nauk ścisłych. Kierunek biologia we Wrocławiu możesz realizować na bardzo wielu uczelniach, których wykaz znajdziesz poniżej. Uczelnie we Wrocławiu zapewniają opiekę najlepszej kadry akademickiej, która skupia się na kształceniu młodych naukowców, nauczycieli i ekspertów w zakresie biologii i pokrewnych nauk ścisłych.

Siatka zajęć wypełniona jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • fizyka z elementami biofizyki
 • systematyka i ekologia ogólna kręgowców
 • anatomia człowieka
 • genetyka populacji
 • immunologia
 • podstawy ekonomii
 • chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej
 • podstawy bioinformatyki

 

Program kształcenia przewiduje pulę przedmiotów obowiązkowych, ale także przedmioty dodatkowe, które pozwolą dookreślać wiedzę w zakresie najbardziej interesującym dla studenta.

Ile trwają studia na kierunku biologia we Wrocławiu?

Studia na kierunku biologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Kierunek biologia we Wrocławiu oferuje bardzo wiele możliwości pracy, która nie sprowadza się jedynie do bycia nauczycielem. Studia biologiczne i przyrodnicze pozwalają podjąć pracę w:

 • ochronie siedlisk naturalnych
 • ogrodach zoologicznych i botanicznych
 • laboratoriach
 • szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym
 • specjalistycznych laboratoriach
 • firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie
 • placówkach naukowych
 • terenowych stacjach badawczych
 • instytucjach, które zajmują się ochroną przyrody

 

Głównym polem zainteresowania na rynku pracy są placówki edukacyjne, naukowe czy administracyjne. Absolwenci obejmują rolę specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych, menadżerów projektów badawczych w koncernach farmaceutycznych i placówkach badawczo-naukowych. Pracują również w instytucjach opieki zdrowotnej, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)