Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia UWr

Chemia i toksykologia sądowa – Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najważniejszych uczelni w kraju. Pośród wielu proponowanych kierunków, odnajdziemy między innymi Chemię i toksykologię sądową, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim realizowany jest na Wydziale Chemii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy oraz nabycie umiejętności ze wszystkich dziedzin chemii, a także zapoznanie się z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej i przygotowywani są do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.

Studia na kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka, chemia analityczna z elementami bioanalizy, kryminalistyka i nauki sądowe, chemia fizyczna, zdrowie publiczne, analityka instrumentalna, biochemia kliniczna, diagnostyka pośmiertna, toksykologia kliniczna i sądowa, immunochemia. A co po studiach? Absolwenci Chemii i toksykologii sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, laboratoriach diagnostycznych i naukowych, zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu ekspertyz chemicznych i toksykologicznych oraz laboratoriach kryminalistycznych policji.

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Milena, studentka Chemii i toksykologii sądowej mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to kuźnia talentów. Tutaj wszyscy pracują na sukces. To miejsce, w którym na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią. To wspaniała uczelnia.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię i toksykologię sądową na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykorzystywania metod chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych,
  • postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowania i badań analitycznych,
  • medycyny sądowej,
  • kryminalistyki i nauk sądowych,
  • posługiwania sią aparaturą naukową.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia i toksykologia sądowa:

Absolwent kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim znajdzie zatrudnienie w:

  • laboratoriach analitycznych,
  • laboratoriach diagnostycznych i naukowych,
  • zakładach medycyny sądowej,
  • laboratoriach kryminalistycznych policji.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim znajdują się: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UWr

Komentarze (0)