Filozofia

Filozofia

Filozofia

02.02.2022

Filozofia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ontologia
 • logika
 • historia filozofii starożytnej
 • propedeutyka filozofii najnowszej
 • epistemologia
 • metodyka pracy filozoficznej
 • historia filozofii średniowiecznej
 • filozofia społeczna

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogate ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Filozofia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących podstawę filozoficznego wykształcenia. Studenci poznają propedeutykę filozofii, logikę, filozofię polską, a także filozofię starożytną, średniowieczną, nowożytną i współczesną. Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim to umiejętności formułowania, analizowania i twórczego rozwiązywania problemów, a także współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji i logicznego rozumowania.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania Filozofii? Na przykład: ontologia, logika, historia filozofii starożytnej, propedeutyka filozofii najnowszej, epistemologia, metodyka pracy filozoficznej, historia filozofii średniowiecznej, filozofia społeczna, filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, filozofia polityki, filozofia umysłu, filozofia ekonomii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Filip, student Filozofii:

„Filozofia to ciekawa dziedzina, prowadząca do interesujących wniosków o świecie i o nas samych. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba jej się uczyć od najlepszych i w jak najlepszych warunkach. Takie znalazłem na Uniwersytecie Wrocławskim.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
 • nowoczesnych technik zarządzania,
 • planowania i organizacji pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • branży Public Relations,
 • branży HR,
 • instytucjach społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, filozofia, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra, lub równorzędnym. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie. W oparciu o to kryterium sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (2)

Ja odpowiedz

Kadra profesorów pozostawia wiele do życzenia. Lepiej studiować filozofię gdzieś indziej.

Gjfg ghfc odpowiedz

Studiuję filozofię na UWr i jestem bardzo zadowolona. Uniwersytet super, tak samo kadra profesorów.