Historia

Historia

Historia

02.02.2022

Historia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia starożytna
 • historia średniowieczna
 • główne kategorie kultury
 • teoria archiwalna
 • metodyka archiwalna
 • filozofia antyczna
 • religie świata rzymskiego
 • historia organizacji armii
 • polityka obronna

 

Uniwersytet Wrocławski to dziesięć wydziałów i ponad sześćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Historia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest gruntowne poznanie historii Polski, historii powszechnej i warsztatu pracy historyka. Studenci uczą się prowadzenia pracy badawczej, analizowania współczesnych zjawisk, a także wielu zagadnień z obszaru gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: historia starożytna, historia średniowieczna, główne kategorie kultury, teoria archiwalna, metodyka archiwalna, filozofia antyczna, religie świata rzymskiego, historia organizacji armii, polityka obronna. A co po studiach? Absolwenci Historii na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w szkołach, archiwach państwowych, muzeach regionalnych, instytucjach politycznych i państwowych, mediach.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Historię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować we Wrocławiu, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Adrian, student Historii mówi:

„Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Wrocławskim.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia Wrocław

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
 • rozpoznawania przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych,
 • charakterystyki związków cywilizacji nowoczesnej z dziejami starożytnej Grecji i Rzymu,
 • specyfiki ziem polskich w okresie pradziejów,
 • analizy przemian gospodarczo- społecznych, ustrojowych i kulturowych w Polsce,
 • interpretacji roli Europy w dziejach świata w następstwie odkryć geograficznych,
 • losów Polaków żyjących pod zaborami i w diasporze,
 • analizy procesu odbudowy państwowości polskiej i walk o niepodległość,
 • opisu i analizy informacji źródłowych,
 • analizy dawnych i współczesnych teorii historiozoficznych,
 • analizy procesu dziejowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach historycznych,
 • centrach kultury,
 • organizacjach samorządowych i społecznych,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, historia, język obcy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)