Matematyka

Matematyka

Matematyka – Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia sięgająca początków 1702 roku. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „M” kandydaci odnajdą kierunek Matematyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat matematyki i jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, czy też wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych. Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim to także nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, bazy danych, analiza i topologia, ekonometria, matematyka obliczeniowa, wycena i analiza instrumentów finansowych, modele liniowe, analiza dużych zbiorów danych, programowanie obiektowe, analiza funkcjonalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach, uczelniach, firmach informatycznych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Kuba, student Matematyki mówi:

„Matematykę, jak na królową nauk przystało, trzeba studiować na najlepszych uczelniach. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych,
 • analizy funkcjonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach badania opinii publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim znajdują się: matematyka, informatyka, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy nowożytny.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku Matematyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki matematyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr

Komentarze (0)