Matematyka - Wrocław

Matematyka - Wrocław

Matematyka studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie matematyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Matematyka i statystyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka i statystyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka we Wrocławiu?

Kierunek matematyka we Wrocławiu wzbudza bardzo duże zainteresowanie kandydatów na studia. Zasady rekrutacyjne uwzględniają zdawanie wyłącznie na poziomie rozszerzonym matematyki, a z przedmiotów dodatkowych: fizyki, fizyki i astronomii bądź informatyki. Oczywiście musisz zdać także obowiązkowe przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, matematykę.

Dodatkowych punktów lub zwolnienie z egzaminu maturalnego zapewnią Ci wysokie wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zweryfikuj ustalenia kwalifikacyjne na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Pamiętaj, że w zależności od wybranej uczelni wymagania mogą się nieco różnić.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
100
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
200
II stopnia:
140
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
45,18
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku matematyka we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek matematyka we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki matematyczne i statystyczne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Georg Cantor uważał, że „istota matematyki zawiera się w jej wolności”. Matematyka kształtuje nie tylko nauki ścisłe, ale i humanistyczne. Jej źródło odnaleźć można w mechanice klasycznej, mechanice statycznej, ekonomii, lingwistyce matematycznej, teorii gier, a nawet w politologii w przypadku teorii głosowań.

Studia matematyczne wymagają szczególnego obycia w matematyce i swego rodzaju potencjału, który pozwoli w najwyższym stopniu zgłębiać tajniki wiedzy w tej dziedzinie nauki. Uczelnie we Wrocławiu wspierają swoich studentów i pomagają im nadrobić matematyczne zaległości. Matematyka wymaga także zainteresowania informatyką i nowościami technologicznymi. Jest to bardzo ważny kierunek teoretyczny, który swoją wiedzą wspiera niemal wszystkie dziedziny nauk ścisłych i techniki.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk. To na niej bazuje bardzo wiele innych dziedzin nauki jak, chociażby informatyka. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie studia matematyczne, znajdziesz poniżej. Program kształcenia w zakresie matematyki realizują najlepsi w swojej dziedzinie specjaliści, którzy kreują młode pokolenia matematyków, analityków i programistów.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • algebra liniowa
 • analiza matematyczna
 • kombinatoryka
 • programowanie
 • modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi
 • programowanie i analiza danych
 • wstęp do arytmetyki
 • inżynieria finansowa

 

Program kształcenia opiera się na zajęciach matematycznych i informatycznych, które realizowane są w formie  ćwiczeń, laboratoriów, wykładów i seminariów.

Ile trwają studia na kierunku matematyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku matematyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA?

Absolwenci matematyki nie są powiązani jedynie z szeroko pojętą dydaktyką i pracą naukową. Studia we Wrocławiu umożliwiają zatrudnienie w charakterze aktuariusza, quanta, analityka ryzyka, analityka finansowego, statystyka, analityka bankowego, programisty, nauczyciela, naukowca. Poszczególne stanowiska zależą często od realizowanej specjalności. Studenci kształcą się szczegółowo w matematyce stosowanej, analizie danych, matematyce aktuarialno-finansowej, nauczycielskiej, teoretycznej, a także w ekonomii.

Absolwenci pracują także w:

 • instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, statystycznych
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe)

 

Zatrudniani są jako analitycy giełdowi, analitycy kredytowi, doradcy emerytalni, analitycy baz danych, statystycy, analitycy ubezpieczeniowi, doradcy ubezpieczeniowi, pracownicy instytucji finansowych.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)