Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalną znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • historia kultury
 • organizacja i reżyseria widowisk
 • elementy pedagogiki
 • teatr z elementami upowszechniania
 • kultura żywego słowa
 • media w kulturze
 • zarządzanie i finansowanie w kulturze

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat filozofii, socjologii kultury, pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, a także zaznajomienie się ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych, czyli teatrem, literaturą, tańcem, muzyką, filmem i plastyką.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: socjologia, historia kultury, organizacja i reżyseria widowisk, elementy pedagogiki, teatr z elementami upowszechniania, kultura żywego słowa, media w kulturze, zarządzanie i finansowanie w kulturze. A co po studiach? Absolwenci kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury, organizacjach pozarządowych związanych z kulturą, wydziałach kultury samorządów lokalnych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Agnieszka, studentka Animacji społeczno- kulturalnej z edukacją kulturalną mówi:

„Przestrzeń kultury od zawsze była moją przestrzenią i w życiu zawodowym chciałam innych w tę przestrzeń zabierać. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim będę wiedziała jak to robić. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Animację społeczno- kulturalną z edukacją kulturalną:

Absolwent kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania finansowego w kulturze,
 • prowadzenia procesu upowszechniania kultury,
 • animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym,
 • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Animacji społeczno- kulturalnej z edukacją kulturalna:

Absolwent kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach kultury,
 • instytucjach upowszechniania kultury,
 • organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,
 • wydziałach kultury samorządów lokalnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)