Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ośrodki kulturowe potrzebują osób, które posiadają wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do przekazywania dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom. Studia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną skierowane są do osób, które mają głowę pełną pomysłów i chętnie współpracują oraz pomagają ludziom. Jeżeli zatem posiadasz właściwe kompetencje społeczne to Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną? W programie studiów znajdziesz zajęcia metodyczne, teoretyczne oraz praktyczne, co przygotuje Cię do wykonywanego zawodu. Będziesz w stanie analizować potrzeby w środowisku, uczestniczyć w kulturze współczesnej oraz projektować diagnozy społeczne. Do tego konieczne będą umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także pracy animacyjnej z różnymi grupami wiekowymi. Co więcej, zdobędziesz wiedzę o nowych mediach, kulturze oraz sztuki w sakli lokalnej oraz krajowej.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach opiekuńczych i wychowawczych, domach pomocy społecznej, organizacjach młodzieżowych czy centrach pomocy rodzinie. Praca będzie także na Ciebie czekać w ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach edukacyjnych, samorządach lokalnych i administracji państwowej, organizacjach pozarządowych. Jeżeli zatem chcesz pracować z ludźmi to Animacja społeczno-kulturalna z edkuacją kulturalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Język polski, Język obcy, dwa przedmioty do wyboru przez kandydata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując animację społeczno-kulturalną z edukacją kulturalną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy potrzeb oraz problemów w danym środowisku,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • pracy animacyjnej wykorzystującej komunikację środowiskowej,
 • metod kształcenia różnych grup społecznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program kształcenia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną w planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i różnorodnie tematycznyh przedmiotów, między innymi takich jak:

 • podstawy filozofii
 • podstawy socjologii
 • wiedza o kulturze

W czasie studiów będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat konkretnych dyscyplin artystycznych, takich jak: literatura, film czy plastyka. Ponadto, dowiesz się więcej o kulturze współczesnej oraz występujących w niej zjawiskach i procesach.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim, rozwiniesz niezwykle ważne kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne, które stanowią podstawę zawodu animatora. Co więcej, dowiesz się w jaki sposób skutecznie zarządzać kulturą oraz organizacją imprez kulturowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Absolwent kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach opiekuńczych,
 • pracownik w organizacjach młodzieżowych,
 • pracownik w centrach pomocy rodzinie,
 • pracownik w placówkach edukacyjnych,
 • pracownik w instytucjach kulturowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ

Komentarze (0)