Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

11.04.2022

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacja kulturalną znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • historia kultury
 • organizacja i reżyseria widowisk
 • elementy pedagogiki
 • teatr z elementami upowszechniania
 • kultura żywego słowa
 • media w kulturze
 • zarządzanie i finansowanie w kulturze

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat filozofii, socjologii kultury, pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, a także zaznajomienie się ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych, czyli teatrem, literaturą, tańcem, muzyką, filmem i plastyką.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: socjologia, historia kultury, organizacja i reżyseria widowisk, elementy pedagogiki, teatr z elementami upowszechniania, kultura żywego słowa, media w kulturze, zarządzanie i finansowanie w kulturze. A co po studiach? Absolwenci kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w ośrodkach kultury, instytucjach upowszechniania kultury, organizacjach pozarządowych związanych z kulturą, wydziałach kultury samorządów lokalnych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Agnieszka, studentka Animacji społeczno- kulturalnej z edukacją kulturalną mówi:

„Przestrzeń kultury od zawsze była moją przestrzenią i w życiu zawodowym chciałam innych w tę przestrzeń zabierać. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim będę wiedziała jak to robić. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ - ważne informacje

Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Animację społeczno- kulturalną z edukacją kulturalną:

Absolwent kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania finansowego w kulturze,
 • prowadzenia procesu upowszechniania kultury,
 • animacji społeczno-kulturalnej środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym,
 • opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Animacji społeczno- kulturalnej z edukacją kulturalna:

Absolwent kierunku Animacja społeczno- kulturalna z edukacją kulturalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach kultury,
 • instytucjach upowszechniania kultury,
 • organizacjach pozarządowych związanych z kulturą,
 • wydziałach kultury samorządów lokalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)