Biotechnologia UŚ

Biotechnologia – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski to uczelnia kształcąca od 1968 roku. Bogata oferta dydaktyczna zawiera w sobie różne dyscypliny, a jednym z proponowanych kierunków jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu dyscyplin składających się na biotechnologię, z naciskiem położonym na: nauki opisujące bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologię, biologię komórki, anatomię roślin, histologię, embriologię i biologię rozwoju, biofizykę, biochemię, biologię molekularną, genetykę z inżynierią genetyczną, cytogenetykę roślin, hodowlę tkankowe, czy fizjologię roślin i zwierząt. Studenci uczą się opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, zasad organizacji i ekonomiki produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii, czy też prowadzenia prac badawczych.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Biotechnologia roślin, Biotechnologia środowiska. W ramach realizowanych specjalności studenci pozyskują wiedzę z zakresu molekularnych podstaw procesów biotechnologicznych, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu, a także wiedzę, umożliwiającą zastosowanie określonych technik biotechnologicznych, niezbędnych w poznawaniu i kształtowaniu procesów biologicznych w różnych środowiskach. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza genetyczna, biochemia strukturalna, biologia komórki, bioróżnorodność, toksykologia, genetyka molekularna, techniki analizy tkanek, przedsiębiorczość w biotechnologii, enzymologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim mogą wykorzystać w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, przemyśle biotechnologicznym, przemyśle farmaceutycznym, stacjach hodowli roślin, oczyszczalniach, ośrodkach przetwarzania odpadów stałych.

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Agnieszka, studentka Biotechnologii mówi:

„Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych,
 • projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach,
 • organizacji i ekonomiki produkcji,
 • zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii,
 • prowadzenia kontroli jakości,
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej,
 • prowadzenia prac badawczych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle rolniczym,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt,
 • stacjach hodowli roślin,
 • oczyszczalniach ścieków i gruntów,
 • ośrodkach przetwarzania odpadów stałych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia matematyka, fizyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)