Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

21.06.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauki opisujące bioróżnorodność świata żywego
 • mikrobiologię
 • biologię komórki
 • anatomię roślin
 • histologię
 • embriologię i biologię rozwoju
 • biofizykę

 

Uniwersytet Śląski to uczelnia kształcąca od 1968 roku. Bogata oferta dydaktyczna zawiera w sobie różne dyscypliny, a jednym z proponowanych kierunków jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu dyscyplin składających się na biotechnologię, z naciskiem położonym na: nauki opisujące bioróżnorodność świata żywego, mikrobiologię, biologię komórki, anatomię roślin, histologię, embriologię i biologię rozwoju, biofizykę, biochemię, biologię molekularną, genetykę z inżynierią genetyczną, cytogenetykę roślin, hodowlę tkankowe, czy fizjologię roślin i zwierząt. Studenci uczą się opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych, zasad organizacji i ekonomiki produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii, czy też prowadzenia prac badawczych.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza genetyczna, biochemia strukturalna, biologia komórki, bioróżnorodność, toksykologia, genetyka molekularna, techniki analizy tkanek, przedsiębiorczość w biotechnologii, enzymologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim mogą wykorzystać w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, przemyśle biotechnologicznym, przemyśle farmaceutycznym, stacjach hodowli roślin, oczyszczalniach, ośrodkach przetwarzania odpadów stałych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Agnieszka, studentka Biotechnologii mówi:

„Uniwersytet Śląski to bardzo dobra uczelnia, z której wychodzą prawdziwi specjaliści i fachowcy. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Katowice

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych,
 • projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach,
 • organizacji i ekonomiki produkcji,
 • zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii,
 • prowadzenia kontroli jakości,
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej,
 • prowadzenia prac badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle rolniczym,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt,
 • stacjach hodowli roślin,
 • oczyszczalniach ścieków i gruntów,
 • ośrodkach przetwarzania odpadów stałych,
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)