Chemia

Chemia

Chemia

29.01.2022

Chemia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia analityczna
 • krystalografia
 • laboratorium badań materiałów
 • chemia teoretyczna
 • analiza instrumentalna
 • chromatografia

 

Uniwersytet Śląski to uczelnia kształcąca od 1968 roku. Bogata oferta dydaktyczna zawiera w sobie różne dyscypliny, a pod literą „C” kandydaci odnajdą kierunek Chemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: matematyka, chemia analityczna, krystalografia, laboratorium badań materiałów, chemia teoretyczna, analiza instrumentalna, chromatografia. A co po studiach? Absolwenci Chemii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, placówkach farmaceutycznych, instytutach naukowych, laboratoriach przemysłu chemicznego.

 

Opinie

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Adrian, student Chemii mówi:

„Chemia to taka dziedzina, której prawdziwe uroki poznaje się dopiero na studiach. Warto było przejść przez chemię w liceum, która nie należy do najciekawszych, by potem odkryć ją na nowo na Uniwersytecie Śląskim. Każdemu, kto chce studiować tę arcyciekawą naukę, polecam studia na tej uczelni.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Katowice

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • funkcjonowania aparatury badawczej,
 • syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • określania właściwości i reaktywności związków nieorganicznych i organicznych,
 • bezpiecznego stosowania chemikaliów,
 • kontroli procesu przemysłowego oraz oceny jakości produktu,
 • modelowania i projektowania procesów technologicznych,
 • pozyskiwania danych analitycznych,
 • krystalografii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratorium badawczym,
 • laboratorium kontroli jakości leków,
 • placówkach administracji państwowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach produkujących leki,
 • laboratorium kryminalistycznym,
 • laboratorium biochemicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)