Filozofia

Filozofia

Filozofia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia społeczna
 • historia filozofii starożytnej
 • podstawy estetyki
 • etyka
 • współczesna filozofia nieanalityczna
 • interpretacje w filozofii
 • metodyka pisania tekstów filozoficznych

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Filozofia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: filozofia społeczna, historia filozofii starożytnej, podstawy estetyki, etyka, współczesna filozofia nieanalityczna, interpretacje w filozofii, metodyka pisania tekstów filozoficznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w pracy badawczej w instytucjach naukowych, redakcjach, szkołach.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Maciek, student Filozofii mówi:

„Filozofia na Uniwersytecie Śląskim to próba zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się nad tym, co oferuje nam rzeczywistość. Jak ona wygląda, z czego jest stworzona, jak wpływa na nasze codzienne życie. Studia filozoficzne to możliwość zadawania pytań, których być może w innych warunkach nikt by nie zadał.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli,
 • zasad publikacji tekstów naukowych,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji,
 • interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych,
 • organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych,
 • szkolnictwie,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Filozofia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)