Filozofia

Filozofia

Filozofia

29.01.2022

Filozofia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia społeczna
 • historia filozofii starożytnej
 • podstawy estetyki
 • etyka
 • współczesna filozofia nieanalityczna
 • interpretacje w filozofii
 • metodyka pisania tekstów filozoficznych

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Filozofia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: filozofia społeczna, historia filozofii starożytnej, podstawy estetyki, etyka, współczesna filozofia nieanalityczna, interpretacje w filozofii, metodyka pisania tekstów filozoficznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w pracy badawczej w instytucjach naukowych, redakcjach, szkołach.

 

Opinie

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Maciek, student Filozofii mówi:

„Filozofia na Uniwersytecie Śląskim to próba zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się nad tym, co oferuje nam rzeczywistość. Jak ona wygląda, z czego jest stworzona, jak wpływa na nasze codzienne życie. Studia filozoficzne to możliwość zadawania pytań, których być może w innych warunkach nikt by nie zadał.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli,
 • zasad publikacji tekstów naukowych,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji,
 • interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych,
 • organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych,
 • szkolnictwie,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)