Geografia

Geografia

Geografia

29.01.2022

Geografia - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geografia w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia polityczna
 • biogeografia
 • meteorologia i klimatologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • geomorfologia
 • geografia ekonomiczna
 • dydaktyka przyrody i geografii
 • geografia regionalna świata
 • geoekologia

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to przestrzeń, w której spotykają się tradycja z nowoczesnością. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia zawiera w sobie różne dziedziny i dyscypliny, a jedną z nich jest Geografia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Śląskim to także wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji, formułowania opinii oraz prezentacji uzyskanych wyników prac badawczych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: geografia polityczna, biogeografia, meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo i geografia gleb, geomorfologia, geografia ekonomiczna, dydaktyka przyrody i geografii, geografia regionalna świata, geoekologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Geografii na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w agencjach turystycznych, biurach promocji turystyki, agencjach rozwoju regionalnego, biurach parków narodowych i krajobrazowych, punktach informacji turystycznej, centrach kryzysowych, służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego, ośrodkach badawczych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Radek, student Geografii mówi:

„Geografia od wielu lat jest moją największą pasją. Myśląc o studiach, oczywiste dla mnie było to, że warto tę pasję rozwijać, a potem uczynić z jej element życia zawodowego. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Śląskim, który oferuje wiele różnych specjalności, z których każdy wybierze coś dla siebie.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Katowice

Geografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego,
 • posługiwania się matematycznym opisem zjawisk i procesów przestrzennych,
 • prognozowania zachowania środowiska,
 • oceny intensywności procesów rzeźbotwórczych w różnych warunkach środowiskowych,
 • prognozowania i wyjaśniania zjawisk związanych z krążeniem i retencją wód,
 • oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat,
 • analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach planistycznych,
 • agencjach turystycznych,
 • biurach promocji turystyki,
 • punktach informacji turystycznej,
 • służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego,
 • centrach kryzysowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • instytucjach badawczych związanych ze służbą meteorologiczną,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)