Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

29.01.2022

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • marketing biblioteczny
 • zarządzanie personelem w bibliotece
 • edukacja medialna
 • informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną
 • cyfrowe zasoby muzeów i archiwów
 • elementy biblioterapii
 • infografika

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to prestiżowa szkoła wyższa, charakteryzująca się innowacyjnym programem nauczania. W bogatej ofercie dydaktycznej, wyróżnia się, między innymi, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, a także wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii. Studenci uczą się efektywnego zarządzania informacją analogową i cyfrową, organizowania kolekcji bibliotecznych i usług informacyjnych, a także pozyskują wiedzę z zakresu historii książki i prasy, działalności współczesnych bibliotek, kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej, marketingu książki i bibliotek, edytorstwa.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: marketing biblioteczny, zarządzanie personelem w bibliotece, edukacja medialna, informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną, cyfrowe zasoby muzeów i archiwów, elementy biblioterapii, infografika, optymalizacja serwisów internetowych, self- publishing. Absolwenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Edyta, studentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mówi:

„Uniwersytet Śląski to uczelnia, w której uczą się ludzie pełni pasji i zaangażowania. To duża przyjemność spotykać się z nimi, rozmawiać, wymieniać myśli i poglądy. Uniwersytet Śląski to uczelnia ludzi młodych duchem.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - ważne informacje

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informację naukową i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów,
 • budowy, projektowania i zarządzania zasobami i systemami informacyjnymi,
 • ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną,
 • zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych,
 • projektowania i dystrybucji produktów cyfrowych,
 • sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kształtowania kultury czytelniczej,
 • graficznych aspektów typografii,
 • zasad komunikacji społecznej i medialnej,
 • digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych,
 • analizy działalności naukowej ośrodków badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie jako:

 • bibliotekarz,
 • specjalista informacji naukowej,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • broker informacji,
 • pracownik wydawnictwa,
 • księgarz,
 • animator kultury,
 • archiwista.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)