Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • języki programowania
 • ceramika
 • chemia materiałowa
 • materiały inżynierskie
 • kompozyty
 • niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów
 • rysunek techniczny
 • polimery
 • metody badań struktury materiałów

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to przestrzeń, w której spotykają się tradycja z nowoczesnością. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia zawiera w sobie różne dziedziny i dyscypliny, a jedną z nich jest Inżynieria materiałowa, realizowana na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem fizyki, chemii i informatyki, a przede wszystkim wiedzy z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zasady doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, a także metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: języki programowania, ceramika, chemia materiałowa, materiały inżynierskie, kompozyty, niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów, rysunek techniczny, polimery, metody badań struktury materiałów. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Katowicach, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Filip, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Każdy, kto chce zdobywać wiedzę znajdzie na Uniwersytecie Śląskim coś dla siebie. A co równie istotne, będzie zdobywał wiedzę praktyczną, w ciekawy sposób. Wykształcenie zdobyte na tej uczelni to dobry start do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania problemów i posługiwania się metodami matematycznymi w analizie problematyki technicznej,
 • analizy zjawisk fizycznych,
 • korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • interpretacji wyników badań i oceny błędów pomiarowych,
 • projektowania i wdrażania technik recyklingu materiałów,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • termodynamiki technicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżnierskie w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)