Inżynieria materiałowa - Katowice i woj. śląskie

Inżynieria materiałowa - Katowice i woj. śląskie

Inżynieria materiałowa - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

inżynieria materiałowa

Odkryj kierunek inżynieria materiałowa w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Inżynieria materiałowa studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Politechnice Śląskiej w Gliwicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria materiałowa - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek inżynieria materiałowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa +

Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa w Katowicach i Gliwicach?

Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak inżynieria materiałowa cieszą się popularnością w czasach, które nastawione są na rozwój przemysłu i gospodarki. Pamiętaj o tym, że aby dostać się na wymarzony kierunek, musisz spełniać wymagania rekrutacyjne.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria materiałowa w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz matematykę, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, informatykę. Uczelnie śląskie mogą także domagać się wykonania odpowiednich badań lekarskich, które poświadczą zdolność do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria materiałowa w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

Kierunek inżynieria materiałowa w Katowicach i Gliwicach zajmuje się wpływem struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne. Absolwenci tego typu studiów wykorzystują prowadzone badania naukowo-techniczne w praktyce w przemyśle i gospodarce.

Studenci nastawieni są na opracowywanie nowych materiałów i ulepszenie gospodarki. Bardzo pomocne może okazać się analityczne, a zarazem abstrakcyjne myślenie i zdolności manualne. Uczelnie w Katowicach i Gliwicach wybierają kierunki, które są w stanie zaproponować nowoczesne rozwiązania mające wpływ na przemysł i gospodarkę.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku inżynieria materiałowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Inżynierię materiałową możesz realizować na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Wydziale Mechanicznym Technologicznym i Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczelnie śląskie wybierają kierunki najistotniejsze z punktu widzenia rynku pracy i dobierają profesjonalną kadrę akademicką, która kształci młode umysły na najwyższym poziomie.

Program kształcenia przepełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • chemia materiałowa
 • fizyka ciała stałego
 • korozja i ochrona przed korozją 
 • metody badań materiałów
 • metody numeryczne i algorytmy
 • niekonwencjonalne techniki wytwarzania materiałów
 • sieci komputerowe i ich wykorzystanie w inżynierii materiałowej

 

Zajęcia realizowane są w trakcie laboratoriów, ćwiczeń i wykładów, a teoretyczna wiedza weryfikowana jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Katowicach?

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku inżynieria materiałowa w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria materiałowa w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

Studia w Katowicach i Gliwicach na kierunku inżynieria materiałowa gwarantują absolwentom pracę w charakterze specjalistów, którzy odnajdują się w projektowaniu i konstruowaniu maszyn i urządzeń. Zajmują także stanowiska inżynierów nadzoru i inżynierów materiałów, specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a w końcu specjalistów z zakresu analityki i kontroli jakości.

Absolwenci zatrudniani są zwłaszcza w:

 • przemyśle budowlanym, energetycznym
 • stoczniach
 • firmach, które wytwarzają materiały biomedyczne i implanty
 • przedsiębiorstwach, które zajmują się nowoczesnymi materiałami stosowanymi w medycynie
 • laboratoriach 
 • instytutach badawczych
 • instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej czy technologii materiałowych

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)