Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

29.01.2022

Kulturoznawstwo - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia kultury
 • antropologia kultury
 • wiedza o muzyce
 • komunikacja kulturowa
 • współczesne życie kulturalne
 • historia sztuki
 • kultura audiowizualna
 • wiedza o literaturze

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „K” kandydaci odnajdą kierunek Kulturoznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na Kulturoznawstwie? Na przykład: historia kultury, antropologia kultury, wiedza o muzyce, komunikacja kulturowa, współczesne życie kulturalne, historia sztuki, kultura audiowizualna, wiedza o literaturze. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to bardzo mocne zagłębienie się w tę dziedzinę i niemal rozbieranie jej na czynniki pierwsze. To fascynujące. Polecam.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konwencji teatru i dramatu powszechnego,
 • komunikacji literackiej i audiowizualnej,
 • zasad funkcjonowania instytucji wystawienniczych,
 • posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi krytycznych,
 • analizy przestrzeni miejskiej w kontekście strategii miejskich, tradycyjnych i cybernetycznych,
 • metodologii badań nad filmem i nowymi mediami,
 • interpretacji i diagnozowania oraz naukowego opisu zjawisk z zakresu kultury literackiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • działach promocji książki,
 • redakcjach pism,
 • radiu i telewizji,
 • teatrach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • ośrodkach kultury,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)