Kulturoznawstwo UŚ

Kulturoznawstwo - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „K” kandydaci odnajdą kierunek Kulturoznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dzielą się na następujące specjalności: Przestrzenie kultury (na studiach pierwszego stopnia), Estetyka miasta, Filmoznawstwo i wiedza o mediach, Komunikacja kulturowa, Kultura literacka, Teatrologia, Teoria i antropologia kultury (na studiach drugiego stopnia).

Specjalność Przestrzenie kultury to wiedza dotycząca różnych obszarów kultury. Studenci poznają zagadnienia związane z literaturą, urbanistyką, estetyką wnętrz, dorobkiem kultury europejskiej i światowej.

Specjalność Estetyka miasta zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu problematyki miejskiej skupionej przede wszystkim na antropologii, estetyce i studiach wizualnych. Studenci poznają historię urbanistyki, semiotykę miasta, zagadnienia przestrzeni publicznej, sztukę miasta, teorię i praktykę cyfryzacji miasta, miejskie praktyki przestrzenne, ekologię krytyczną.

Specjalność Filmoznawstwo i wiedza o mediach to wiedza metodologiczna, teoretyczna, historyczna i estetyczna z zakresu filmu oraz mediów elektronicznych, wzbogacona o analizę dzieł filmowych i innych przekazów medialnych.

Specjalność Komunikacja kulturowa daje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają skutecznie informować i przekonywać zarówno w kontaktach interpersonalnych jak i za pośrednictwem mediów.

Specjalność Kultura literacka zakłada przygotowanie do interpretacji i diagnozowania oraz naukowego opisu zjawisk z zakresu kultury literackiej.

Specjalność Teatrologia to pozyskanie wiedzy z zakresu konwencji teatru i dramatu powszechnego oraz polskiego. Studenci zgłębiają zagadnienia teorii dzieła teatralnego i teorii dramatu oraz metodologii badań teatrologicznych, a także rozwijają umiejętności analizy i interpretacji widowiska kulturowego, przedstawienia teatralnego, tekstu dramatycznego a także zjawisk współczesnego życia teatralnego.

Specjalność Teoria i antropologia kultury zakłada poznanie metod badań zjawisk kulturowych. Studenci poznają wzory kulturowe i mechanizmy ich przekazu, uczą się zasad tworzenia źródła naukowego oraz metodyki pracy na różnych materiałach, tak zastanych, jak i przygotowanych samodzielnie.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na Kulturoznawstwie? Na przykład: historia kultury, antropologia kultury, wiedza o muzyce, komunikacja kulturowa, współczesne życie kulturalne, historia sztuki, kultura audiowizualna, wiedza o literaturze. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, mediach elektronicznych, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Martyna, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to bardzo mocne zagłębienie się w tę dziedzinę i niemal rozbieranie jej na czynniki pierwsze. To fascynujące. Polecam.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konwencji teatru i dramatu powszechnego,
 • komunikacji literackiej i audiowizualnej,
 • zasad funkcjonowania instytucji wystawienniczych,
 • posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi krytycznych,
 • analizy przestrzeni miejskiej w kontekście strategii miejskich, tradycyjnych i cybernetycznych,
 • metodologii badań nad filmem i nowymi mediami,
 • interpretacji i diagnozowania oraz naukowego opisu zjawisk z zakresu kultury literackiej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • działach promocji książki,
 • redakcjach pism,
 • radiu i telewizji,
 • teatrach,
 • muzeach,
 • galeriach sztuki,
 • ośrodkach kultury,
 • samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych,
 • agencjach public relations.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach brane pod uwagę są wszystkie przedmioty maturalne, z największym naciskiem położonym na język polski.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)