Arabistyka UW

Arabistyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Arabistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Orientalistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego. Studenci uczą się czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej państw arabskich, analizować najważniejsze zjawiska, a także analizować i interpretować wydarzenia współczesnego świata, wykorzystując wiedzę z zakresu historii państw arabskich.

Studia na kierunku Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: antropologia kulturowa, historia państw arabskich, literatura i kultura arabska, sztuka islamu, gramatyka języka arabskiego, kaligrafia arabska, fonetyka arabska, dialekt języka arabskiego, religia i filozofia islamu, lektura tekstów arabskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w mediach, muzeach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Artur, student Arabistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju, bo tutaj można studiować każdy kierunek, jaki się tylko wymarzy. Odnośnie edukacji i zdobywania wykształcenia, tutaj nie ma rzeczy niemożliwych.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • literatury i piśmiennictwa w języku arabskim,
  • historii państw arabskich,
  • sztuki, estetyki i filozofii muzułmańskiej,
  • uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji państw arabskich,
  • przekładu z języka arabskiego na język polski,
  • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Arabistyka:

Absolwent kierunku Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • muzeach,
  • mediach,
  • wydawnictwach,
  • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Arabistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Orientalistycznym UW

Komentarze (0)