Arabistyka

Arabistyka

Arabistyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Arabistyka – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku arabistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kulturowa
 • historia państw arabskich
 • literatura i kultura arabska
 • sztuka islamu
 • gramatyka języka arabskiego
 • kaligrafia arabska
 • fonetyka arabska
 • dialekt języka arabskiego
 • religia i filozofia islamu
 • lektura tekstów arabskich

 

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Arabistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego. Studenci uczą się czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej państw arabskich, analizować najważniejsze zjawiska, a także analizować i interpretować wydarzenia współczesnego świata, wykorzystując wiedzę z zakresu historii państw arabskich.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: antropologia kulturowa, historia państw arabskich, literatura i kultura arabska, sztuka islamu, gramatyka języka arabskiego, kaligrafia arabska, fonetyka arabska, dialekt języka arabskiego, religia i filozofia islamu, lektura tekstów arabskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w mediach, muzeach, wydawnictwach, urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Artur, student Arabistyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju, bo tutaj można studiować każdy kierunek, jaki się tylko wymarzy. Odnośnie edukacji i zdobywania wykształcenia, tutaj nie ma rzeczy niemożliwych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury i piśmiennictwa w języku arabskim,
 • historii państw arabskich,
 • sztuki, estetyki i filozofii muzułmańskiej,
 • uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji państw arabskich,
 • przekładu z języka arabskiego na język polski,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Arabistyka:

Absolwent kierunku Arabistyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)