Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Warszawski

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na UW i sprawdź gdzie możesz studiować

Uniwersytet Warszawski (UW) kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru ponad 100 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UW będzie przeprowadzona w formie online w terminie od czerwca 2024 do lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (3163), Zarządzanie (3027), Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2946), Filologia angielska – specjalizacje: językoznawstwo, literatura i kultura (2410) oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość (2127). 
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (ponad 30), orientalistyka – koreanistyka (24), filologia angielska – specjalizacje: językoznawstwo, literatura i kultura (16), psychologia (15) oraz orientalistyka – sinologia (14).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Warszawskim:
 • Psychologia: 3163 kandydatów
 • Zarządzanie: 3027 kandydatów
 • Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria: 2946 kandydatów 
 • Filologia angielska – specjalizacje: językoznawstwo, literatura i kultura: 2410 kandydatów 
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość: 2127 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Warszawski - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarski: 30 kandydatów
 • Orientalistyka – koreanistyka: 24 kandydatów
 • Filologia angielska – specjalizacje: językoznawstwo, literatura i kultura: 16 kandydatów
 • Psychologia: 15 kandydatów
 • Orientalistyka – sinologia: 14 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to największa uczelnia w Polsce, która swoją działalność rozpoczęła ponad 200 lat temu, co czyni ją jednocześnie jedną z najstarszych szkół wyższych w naszym kraju.  Studenci kształcą  się w otoczeniu doskonale dobranej kadry, wykonują prace grupowe integrując się ze sobą oraz projekty indywidualne, tak aby przygotować przyszłych absolwentów do wszelkich form współpracy, jak i samorealizacji.

Studia można podjąć w zakresie wielu kierunków studiów na dwudziestu czterech wydziałach, co gwarantuje studentom uczestniczenie w zajęciach, które z pewnością spełnią ich oczekiwania i wprowadzą do życia wiele uśmiechu i radości. 

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego przekazują swoim studentom niezbędne kompetencje do dalszego rozwoju oraz udowadniają, że połączenie pasji z rozwojem intelektualnym jest w pełni możliwe i dostępne dla każdego.

 

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UW
 • African studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Archaeology - Wydział Archeologii UW
 • Archeologia - Wydział Archeologii UW
 • Architektura przestrzeni informacyjnych - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Artes liberales - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Astronomia - Wydział Fizyki UW
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Bioetyka - Wydział Filozofii UW
 • Bioinformatyka i biologia systemów - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Biologia - Wydział Biologii UW
 • Biotechnologia - Wydział Biologii UW
 • Chemia - Wydział Chemii UW
 • Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki - Wydział Chemii UW
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UW
 • Chemiczna analiza instrumentalna - Wydział Chemii UW
 • Cognitive science - Wydział Psychologii UW
 • Data science and business analytics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • European politics and economics - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - integracja europejska - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europejskie studia optyki okularowej i optometrii - Wydział Fizyki UW
 • Filologia angielska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia bałtycka - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia białoruska z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia iberyjska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia nowogrecka - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Filologia polska - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia polskiego języka migowego - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia romańska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia rosyjska - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia włoska - Wydział Neofilologii UW
 • Filozofia - Wydział Filozofii UW
 • Finance, international investments and accounting - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Fizyka - Wydział Fizyki UW
 • Geografia - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Geologia poszukiwawcza - Wydział Geologii UW
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii UW
 • Germanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Graduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in teaching english to young learners - Wydział Pedagogiczny UW
 • Helwetologia - studia szwajcarskie - Wydział Neofilologii UW
 • Hispanistyka stosowana - Wydział Neofilologii UW
 • Historia - Wydział Historii UW
 • Historia i kultura żydów - Wydział Historii UW
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Historia sztuki - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Hungarystyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: hispanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: portugalistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands - Wydział „Artes Liberales” UW
 • International business program - Wydział Zarządzania UW
 • International economics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • International legal communication - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • International management and intercultural communication - global mba - Wydział Zarządzania UW
 • International studies in philosophy - Wydział Filozofii UW
 • Inżynieria nanostruktur - Wydział Fizyki UW
 • Język i społeczeństwo - Wydział Socjologii UW
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny UW
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii UW
 • Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Kryminologia - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - Wydział Polonistyki UW
 • Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Logistyka i administrowanie w mediach - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Logopedia ogólna i kliniczna - Wydział Polonistyki UW
 • Machine learning - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Muzykologia - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Nanoinżynieria - Wydział Fizyki UW
 • Nauczanie fizyki - Wydział Fizyki UW
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii UW
 • Optometria - Wydział Fizyki UW
 • Organizowanie rynku pracy - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - afrykanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - arabistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - hebraistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - indologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - iranistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - japonistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - koreanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - sinologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - turkologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Physics (studies in english) - Wydział Fizyki UW
 • Politologia - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka społeczna - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Praca socjalna - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Prawo finansowe i skarbowość - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Psychologia - Wydział Psychologii UW
 • Publikowanie współczesne - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Quantitative finance - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Radiogenomika - Wydział Chemii UW
 • Religions of asia and africa: buddhism, islam and others - Wydział Orientalistyczny UW
 • Samorząd terytorialny i polityka regionalna - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Slawistyka - Wydział Polonistyki UW
 • Socjologia - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia cyfrowa - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia interwencji społecznych - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia stosowana i antropologia społeczna - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Stosowana psychologia zwierząt - Wydział Psychologii UW
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia euroazjatyckie - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia kanadyjskie - Wydział Neofilologii UW
 • Studia miejskie - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Studia wschodnie - Wydział Orientalistyczny UW
 • Sztuka pisania - Wydział Polonistyki UW
 • Sztuki społeczne - Wydział Polonistyki UW
 • Ukrainistyka z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Undergraduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Undergraduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UW
 • Zarządzanie big datą - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość - Wydział Zarządzania UW
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - Wydział Fizyki UW

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Warszawskiego powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: International legal communication, Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, Studia kanadyjskie, African studies, Orientalistyka – hebraistyka.

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim (UW) - 2023

 1. interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
 2. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
 3. radiogenomika
 4. machine learning
 5. iberystyka: hispanistyka
 6. iberystyka: portugalistyka
 7. religions of asia and africa: buddhism, islam and others
 8. socjologia interwencji społecznych
 9. praca socjalna
 10. international management and intercultural communication – global mba
 11. oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies
 12. orientalistyka - afrykanistyka
 13. orientalistyka - arabistyka
 14. orientalistyka - indologia
 15. orientalistyka - iranistyka
 16. orientalistyka - japonistyka
 17. orientalistyka - koreanistyka
 18. orientalistyka - kultura wschodu starożytnego
 19. orientalistyka - mongolistyka i tybetologia
 20. orientalistyka - sinologia
 21. orientalistyka - turkologia

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uw.edu.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Warszawski - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Warszawski: znaleziono 135

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

African studies

II stopnia

stacjonarne

Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne

I stopnia

stacjonarne

Archaeology

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura przestrzeni informacyjnych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artes liberales

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioetyka

II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka i biologia systemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

I stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna

I stopnia

stacjonarne

Chemiczna analiza instrumentalna

I stopnia

stacjonarne

Cognitive science

II stopnia

stacjonarne

Data science and business analytics

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i medioznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European politics and economics

I stopnia

stacjonarne

Europeistyka

II stopnia

stacjonarne

Europeistyka - integracja europejska

I stopnia

stacjonarne

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia bałtycka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia białoruska z językiem angielskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia iberyjska

II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia nowogrecka

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polskiego języka migowego

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance, international investments and accounting

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia poszukiwawcza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia stosowana

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Graduate programme in international relations

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in political science

II stopnia

stacjonarne

Graduate programme in teaching english to young learners

II stopnia

stacjonarne

Helwetologia - studia szwajcarskie

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka stosowana

I stopnia

niestacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia i kultura żydów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hungarystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Iberystyka: hispanistyka

I stopnia

stacjonarne

Iberystyka: portugalistyka

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands

II stopnia

stacjonarne

International business program

II stopnia

stacjonarne

International economics

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International legal communication

II stopnia

stacjonarne

International management & intercultural communication - global mba

II stopnia

stacjonarne

International studies in philosophy

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria nanostruktur

II stopnia

stacjonarne

Język i społeczeństwo

II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka

II stopnia

stacjonarne

Kryminologia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka i administrowanie w mediach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Machine learning

II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzykologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria

I stopnia

stacjonarne

Nauczanie fizyki

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria

II stopnia

stacjonarne

Organizowanie rynku pracy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies

II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - afrykanistyka

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - arabistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - hebraistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - indologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - iranistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - japonistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - koreanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka - sinologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Orientalistyka - turkologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Physics (studies in english)

II stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka społeczna

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo finansowe i skarbowość

II stopnia

niestacjonarne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Publikowanie współczesne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Quantitative finance

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Radiogenomika

II stopnia

stacjonarne

Religions of asia and africa: buddhism, islam and others

II stopnia

stacjonarne

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

I stopnia

stacjonarne

Slawistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia cyfrowa

II stopnia

stacjonarne

Socjologia interwencji społecznych

II stopnia

stacjonarne

Socjologia stosowana i antropologia społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosowana psychologia zwierząt

I stopnia

niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia euroazjatyckie

II stopnia

stacjonarne

Studia kanadyjskie

II stopnia

stacjonarne

Studia miejskie

II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka pisania

I stopnia

stacjonarne

Sztuki społeczne

II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka z językiem angielskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in international relations

I stopnia

stacjonarne

Undergraduate programme in political science

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie big datą

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie finansami i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

I stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Warszawski popularne kierunki

Rozwiń

Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)