Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • architektura systemów informacyjnych
 • architektura sieci komputerowych
 • strategie i metody wyszukiwania informacji
 • psychologia zachowań informacyjnych
 • systemy organizacji wiedzy
 • zarządzanie informacją
 • media i komunikacja społeczna
 • projektowanie i ocena serwisów informacyjnych

 

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek pod nazwą Architektura przestrzeni informacyjnych, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii, czyli dziedziny, której podstawowym przedmiotem badawczym jest szeroko rozumiana informacja i działalność informacyjna. Studenci zapoznają się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji: systemami i zasobami informacji, użytkownikami, oraz kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: architektura systemów informacyjnych, architektura sieci komputerowych, strategie i metody wyszukiwania informacji, psychologia zachowań informacyjnych, systemy organizacji wiedzy, zarządzanie informacją, media i komunikacja społeczna, projektowanie i ocena serwisów informacyjnych, projektowanie usług informacyjnych, redakcja tekstów użytkowych. Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności absolwenci Architektury przestrzeni informacyjnych na UW będą mogli wykorzystać w bibliotekach, muzeach, archiwach, organizacjach gospodarczych, organizacjach publicznych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dagna, studentka Architektury przestrzeni informacyjnych mówi:

„Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym każdy zainteresowany wiedzą, otrzyma ją w szerokim zakresie. Wystarczy spojrzeć na ilość proponowanych kierunków. Na tej uczelni poznasz każdą dziedzinę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę przestrzeni informacyjnych:

Absolwent kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych,
 • prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników,
 • identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych,
 • projektowania systemów i usług informacyjnych,
 • współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych:

Absolwent kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach,
 • galeriach,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • organizacjach gospodarczych,
 • instytucjach i organizacjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Komentarze (0)