Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych

22.03.2022

Architektura przestrzeni informacyjnych – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • architektura systemów informacyjnych
 • architektura sieci komputerowych
 • strategie i metody wyszukiwania informacji
 • psychologia zachowań informacyjnych
 • systemy organizacji wiedzy
 • zarządzanie informacją
 • media i komunikacja społeczna
 • projektowanie i ocena serwisów informacyjnych

 

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek pod nazwą Architektura przestrzeni informacyjnych, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii, czyli dziedziny, której podstawowym przedmiotem badawczym jest szeroko rozumiana informacja i działalność informacyjna. Studenci zapoznają się z trzema kluczowymi aspektami architektury przestrzeni informacji: systemami i zasobami informacji, użytkownikami, oraz kontekstem, w jakim realizowane są usługi informacyjne.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: architektura systemów informacyjnych, architektura sieci komputerowych, strategie i metody wyszukiwania informacji, psychologia zachowań informacyjnych, systemy organizacji wiedzy, zarządzanie informacją, media i komunikacja społeczna, projektowanie i ocena serwisów informacyjnych, projektowanie usług informacyjnych, redakcja tekstów użytkowych. Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności absolwenci Architektury przestrzeni informacyjnych na UW będą mogli wykorzystać w bibliotekach, muzeach, archiwach, organizacjach gospodarczych, organizacjach publicznych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dagna, studentka Architektury przestrzeni informacyjnych mówi:

„Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym każdy zainteresowany wiedzą, otrzyma ją w szerokim zakresie. Wystarczy spojrzeć na ilość proponowanych kierunków. Na tej uczelni poznasz każdą dziedzinę.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH - ważne informacje

Architektura przestrzeni informacyjnych studia Warszawa

Architektura przestrzeni informacyjnych

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę przestrzeni informacyjnych:

Absolwent kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych,
 • prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników,
 • identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych,
 • projektowania systemów i usług informacyjnych,
 • współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych:

Absolwent kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach,
 • galeriach,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • organizacjach gospodarczych,
 • instytucjach i organizacjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz punktów uzyskanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)