Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych studia - kierunek studiów

Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, w której z map znika znaczna część dróg, którymi do tej pory przemieszczaliśmy się swobodnie w dowolnym kierunku. Nadmiar aut w połączeniu z pośpiechem, do którego przywykliśmy i koniecznością dotarcia do celu spowodowałby paraliż komunikacyjny, a kierowców przyprawił co najmniej o nerwicę. Chaos, wynikający z braku zaplecza organizacyjnego, umożliwiającego nam funkcjonowanie we współczesnej, na dobre rozpędzonej rzeczywistości, może dotyczyć każdej dziedziny naszego życia. Tym, czym sieć krajowych dróg jest dla użytkowników czterech kółek, odpowiednio zaprojektowany system informacyjny będzie dla odbiorcy informacji, postawionego przed koniecznością odnajdywania się w świecie przeładowanym nadmiarem nieuporządkowanych komunikatów.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesują Cię przemiany zachodzące w świecie podporządkowanym technologiom cyfrowym, chcesz być z nimi na bieżąco i mieć wpływ na kierunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego, masz analityczny umysł, chcesz przyłożyć rękę do projektowania i usprawniania systemów informacyjnych oraz poznać każdy aspekt ich funkcjonowania – od aspektów technologicznych, przez perspektywę użytkowników po kontekst humanistyczny i społeczny, w którym funkcjonuje informacja, studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych z pewnością odpowiedzą na Twoje edukacyjne oczekiwania.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Jeśli zawsze zależało Ci na studiach bliskich praktyce, będziesz zadowolony z możliwości zmierzenia się z projektowaniem systemów i usług informacyjnych. Weźmiesz udział w zajęciach, które sprawdzą i dopracują Twoje umiejętności związane z myśleniem analitycznym: przygotujesz się do diagnozy i oceny funkcjonalności systemów informacyjnych, poznasz metody badania potrzeb, kompetencji i zachowań informacyjnych użytkowników, uzyskasz kompetencje potrzebne do wdrażania systemów informacyjnych w firmach, organizacjach i instytucjach. Zyskasz orientację we współczesnych przemianach gospodarczych i społecznych, kształtujących nowoczesną rzeczywistość. Nauczysz się gromadzić, przetwarzać i interpretować dane oraz wizualizować je w atrakcyjny i czytelny sposób. Wiedzę z zakresu zarządzania informacją umieścisz w szerszym kontekście interpretacyjnym, sięgając do wiedzy z zakresu językoznawstwa, socjologii, kulturoznawstwa i filozofii. Opanujesz redakcję tekstu, poznasz branżę medialną oraz sposoby przekazywania informacji charakterystyczne dla każdego medium. Dowiesz się czym są bibliologia i informatologia oraz jakie jest ich znaczenie dla badań nad informacją i działalnością informacyjną.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych? Twoja kariera może rozwinąć się wszędzie tam, gdzie będziesz mógł wykazać się przetwarzaniem, prezentacją i zarządzaniem obiegiem informacji, a więc w instytucjach kultury, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach publicznych, takich jak urzędy, samorządy i fundacje czy też w organizacjach sektora biznesowego. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako pracownik wydawnictw, bibliotek, księgarni oraz różnorodnych placówek informacyjnych. Absolwenci architektury przestrzeni informacji to unikatowi specjaliści w interdyscyplinarnej dziedzinie, gotowi, by podjąć zatrudnienie w kulturze, gospodarce, biznesie lub rozpocząć karierę naukową jako członkowie zespołów badawczych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na architekturę przestrzeni informacyjnych na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę trzy spośród następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język portugalski, język szwedzki, język słowacki, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka z astronomią, fizyka, historia sztuki, filozofia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując architekturę przestrzeni informacyjnych?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów informacyjnych
 • diagnozowania i oceny funkcjonalności systemów informacyjnych
 • metod badania potrzeb, kompetencji i zachowań użytkowników systemów informacyjnych
 • wdrażania systemów informacyjnych w firmach, organizacjach i instytucjach
 • współczesnych przemian gospodarczych i społecznych kształtujących nowoczesną rzeczywistość
 • gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych
 • wizualizacji danych
 • podstaw językoznawstwa, socjologii, filozofii i kulturoznawstwa
 • redakcji tekstu
 • znajomości branży medialnej i sposobów przekazywania informacji wykorzystywanych przez konkretne medium
 • bibliologii i informatologii oraz ich znaczenia dla badań nad informacją i działalnością informacyjną

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku architektura przestrzeni informacyjnych?

Absolwent kierunku architektura przestrzeni informacyjnych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista w zakresie przetwarzania, prezentacji i zarządzania obiegiem informacji
 • operator systemów informacyjnych
 • projektant systemów informacyjnych
 • wydawnictwach i księgarniach
 • bibliotekach
 • firmach i organizacjach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych
 • sektorze biznesowym
 • organizacjach sektora publicznego, takich jak urzędy, samorządy i fundacje
 • placówkach informacyjnych
 • repozytoriach cyfrowych
 • zespołach naukowo-badawczych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH

Komentarze (0)