Astronomia UW

Astronomia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Astronomię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Fizyki. Celem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy z obszaru fizyki, matematyki wyższej, metod matematycznych, technik informatycznych, a przede wszystkim obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii. Studenci poznają zasady działania układów pomiarowych i elektronicznych, posługiwania się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, jak również projektowania i realizacji programów badawczych.

Studia na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: analiza, fizyka, matematyka, analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna, mechanika klasyczna, metody numeryczne dla astronomów, podstawy fizyki kwantowej i budowy materii, termodynamika z elementami fizyki statystycznej, astrofizyka obserwacyjna, elektrodynamika, mechanika kwantowa, statystyka astronomiczna, astronomia pozagalaktyczna, mechanika nieba, kosmologia. A co po studiach? Absolwenci Astronomii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Filip, student Astronomii mówi:

„Astronomia to nie jest zwyczajny kierunek studiów. To wciągająca przygoda. Dlatego trzeba studiować na dobrej uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Astronomię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk astronomicznych i praw rządzących zjawiskami astronomicznymi,
 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi,
 • opisu zjawisk fizycznych i formułowania problemu oraz wykorzystywania metodyki badań fizycznych do jego rozwiązania,
 • zjawisk elektrodynamicznych,
 • zjawisk kwantowych,
 • przygotowywania i wykonywania obserwacji astronomicznych,
 • opisu ruchu ciał niebieskich,
 • fizyki planet i ich atmosfer,
 • interpretacji wyników obserwacji astronomicznych,
 • mechaniki nieba.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Astronomia:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • obserwatoriach astronomicznych,
 • instytutach astrofizycznych,
 • instytutach meteorologicznych,
 • zespołach prowadzących obserwacje satelitarne,
 • grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze,
 • centrach nauki,
 • planetariach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Astronomia na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: matematyka, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Astronomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki UW

Komentarze (0)