Bioinformatyka i biologia systemów

Bioinformatyka i biologia systemów

Bioinformatyka i biologia systemów

Bioinformatyka i biologia systemów

Bioinformatyka i biologia systemów – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bioinformatyka i biologia systemów, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień biologii i informatyki, opartej na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci uczą się formułować i rozwiązywać problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu metod informatycznych, a także łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.

W toku nauczania realizowane są następujące przedmioty: algorytmy i struktury danych, biologia molekularna z genetyką, fizjologia i regulacja metabolizmu, programowanie i projektowanie obiektowe, statystyczna analiza danych, biochemia, algebra liniowa, ekologia, biologia komórki, biologiczne systemy koordynacji, technologie w skali genomowej. A co po studiach? Absolwenci Bioinformatyki i biologii systemów na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w przemyśle bioinformatycznym, laboratoriach i instytutach badawczych, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji, instytucjach naukowych, firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Kamila, studentka Bioinformatyki i biologii systemów mówi:

„Moim zdaniem w nauce najważniejsze jest zdobycie jak najlepszego wykształcenia. Każdy kto myśli podobnie, powinien mierzyć jak najwyżej. Ja studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, bo chciałam uzyskać najlepsze wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformatykę i biologię systemów:

Absolwent kierunku Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • głównych mechanizmów w ewolucji roślin i zwierząt,
 • zjawisk i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych oraz zasad ich regulacji biologicznej,
 • interpretacji wyników eksperymentów biochemicznych,
 • analizy zjawisk fizycznych oraz opisu procesów i zjawisk biofizycznych,
 • stosowania różnych programów użytkowych,
 • posługiwania się zapisem macierzowym,
 • interpretacji liczbowych wyników analizy statystycznej,
 • oceny czynników wpływających na kształtowanie struktury populacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka i biologia systemów:

Absolwent kierunku Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle i bioinformatycznym,
 • laboratoriach i instytutach badawczych,
 • instytucjach naukowych,
 • przedsiębiorstwach i jednostkach administracji,
 • firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka, biologia.

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Komentarze (0)