Bioinformatyka i biologia systemów

Bioinformatyka i biologia systemów

Bioinformatyka i biologia systemów UW

Bioinformatyka i biologia systemów – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bioinformatyka i biologia systemów, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień biologii i informatyki, opartej na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci uczą się formułować i rozwiązywać problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu metod informatycznych, a także łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w toku nauczania realizowane są następujące przedmioty: algorytmy i struktury danych, biologia molekularna z genetyką, fizjologia i regulacja metabolizmu, programowanie i projektowanie obiektowe, statystyczna analiza danych, biochemia, algebra liniowa, ekologia, biologia komórki, biologiczne systemy koordynacji, technologie w skali genomowej. A co po studiach? Absolwenci Bioinformatyki i biologii systemów na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w przemyśle bioinformatycznym, laboratoriach i instytutach badawczych, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji, instytucjach naukowych, firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Kamila, studentka Bioinformatyki i biologii systemów mówi:

„Moim zdaniem w nauce najważniejsze jest zdobycie jak najlepszego wykształcenia. Każdy kto myśli podobnie, powinien mierzyć jak najwyżej. Ja studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, bo chciałam uzyskać najlepsze wykształcenie.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bioinformatykę i biologię systemów na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • głównych mechanizmów w ewolucji roślin i zwierząt,
 • zjawisk i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych oraz zasad ich regulacji biologicznej,
 • interpretacji wyników eksperymentów biochemicznych,
 • analizy zjawisk fizycznych oraz opisu procesów i zjawisk biofizycznych,
 • stosowania różnych programów użytkowych,
 • posługiwania się zapisem macierzowym,
 • interpretacji liczbowych wyników analizy statystycznej,
 • oceny czynników wpływających na kształtowanie struktury populacji.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bioinformatyka i biologia systemów:

Absolwent kierunku Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle i bioinformatycznym,
 • laboratoriach i instytutach badawczych,
 • instytucjach naukowych,
 • przedsiębiorstwach i jednostkach administracji,
 • firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Bioinformatyka i biologia systemów na Uniwersytecie Warszawskim są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Komentarze (0)