Biologia UW

Biologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Biologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Biologii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego, a także poznają najnowsze i najważniejsze techniki i metody badawcze stosowane w naukach biologicznych.

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biologia komórki, ekologia, ewolucja, genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, botanika, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach medycyny sądowej, firmach biotechnologicznych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, parkach naukowo-technologicznych, firmach farmaceutycznych.

Wybraliśmy kierunek studiów- Biologię. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Ola, studentka Biologii mówi:

„Biologia to moja największa pasja. Jeśli czymś bardzo mocno się interesujemy, to chcemy poznać tę dziedzinę jak najlepiej. Taką możliwość dają studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki,
 • biochemicznych technik laboratoryjnych,
 • technik mikroskopowych i histologicznych,
 • procedur pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych,
 • postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • planowania i przeprowadzania złożonych zadań badawczych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • parkach narodowych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Biologia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, biologia, fizyka, chemia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii UW

Komentarze (0)