Biologia

Biologia

Biologia

22.03.2022

Biologia – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biochemia
 • biologia komórki
 • ekologia
 • ewolucja
 • genetyka z inżynierią genetyczną
 • mikrobiologia
 • botanika
 • fizjologia roślin
 • fizjologia zwierząt

 

Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej znamienitych polskich szkół wyższych. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunek Biologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego, a także poznają najnowsze i najważniejsze techniki i metody badawcze stosowane w naukach biologicznych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biologia komórki, ekologia, ewolucja, genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, botanika, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach medycyny sądowej, firmach biotechnologicznych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, parkach naukowo-technologicznych, firmach farmaceutycznych.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Biologię. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Ola, studentka Biologii mówi:

„Biologia to moja największa pasja. Jeśli czymś bardzo mocno się interesujemy, to chcemy poznać tę dziedzinę jak najlepiej. Taką możliwość dają studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Warszawa

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki,
 • biochemicznych technik laboratoryjnych,
 • technik mikroskopowych i histologicznych,
 • procedur pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych,
 • postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • planowania i przeprowadzania złożonych zadań badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • parkach narodowych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia to zagadnienie, które wśród niektórych budzi pewne wątpliwości, a nawet obawy. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ nie jest to zbyt skomplikowany proces i jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to dokładne zaznajomienie się z zasadami. Studia w Warszawie to cel, który obiera sobie niejeden kandydat. Ale trzeba pamiętać, że konkurencja rośnie z każdym rokiem, zatem należy się czymś wyróżnić spośród pozostałych. Czym? Oczywiście, wynikami z egzaminów maturalnych.

Rekrutacja na kierunek Biologia na Uniwersytecie Warszawskim startuje wiosną, po zakończeniu egzaminów dojrzałości, ale przygotowywać się do niej należy wcześniej. Chociażby po to, aby spokojnie i bez nerwów dowiedzieć się jak wygląda wchodzenie w nowy, edukacyjny etap.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Słowo „dokumenty” nie oznacza niestrawnej i ciężkiej biurokracji. To po prostu zestaw różnorodnych zaświadczeń, które musimy zostawić w dziekanacie chcąc zostać pełnoprawnym studentem. Należy pamiętać o tym i nawet często sobie powtarzać, iż pomimo tego, że żyjemy w dobie Internetu, to wszystkie dokumenty związane z naszym przyszłym kształceniem musimy składać w formie tradycyjnej, czyli papierowej. O jakie dokumenty chodzi?

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankietę osobową z naszym aktualnym zdjęciem,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady (jeśli takie posiadamy),
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i wyjątkowego. Występują one w procesach kwalifikacyjnych w każdej uczelni, zatem chcąc dostać się na pierwszy rok Biologii na Uniwersytecie Warszawskim również taką opłatę musimy wnieść. Następnie, gdy już przeczytamy swoje nazwisko na liście przyjętych, będziemy musieli zapłacić za wyrobienie naszej legitymacji studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie trzeba być przyszłym studentem Biologii, aby wiedzieć, że idąc na ten właśnie kierunek należy pochwalić się jak najlepszym wynikiem maturalnym z tego przedmiotu. To oczywiście nie wszystko, ponieważ pod uwagę w procesie rekrutacji brane są także inne przedmioty. Chcąc mieć pewność, że zostaniemy studentami pierwszego roku warto przyłożyć się do wszystkich przedmiotów, jakie zdajemy na maturze i warto przystąpić do nich w formie rozszerzonej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Punkty są ważne nie tylko w zawodach sportowych, lecz także w procesie kwalifikacyjnym na studia. Taki przelicznik może dać nam odpowiedź odnośnie tego jak przedstawiają się nasze rekrutacyjne szanse. Dla tych, którzy nie wiedzą w jaki sposób obliczać takie punkty, przygotowane są specjalne wzory.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Warto brać udział w różnorodnych olimpiadach i konkursach wiedzy, ponieważ stanowią one pewną ulgę w procesie rekrutacji na studia. Na czym to polega? Jeśli jesteśmy laureatami albo finalistami takich konkursów, otrzymujemy maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym. Konkursami, które brane są pod uwagę w procesie na kierunek Biologia na Uniwersytecie Warszawskim są:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)