Biotechnologia UW

Biotechnologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Biologii. Celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Studenci poznają zaawansowane, praktyczne procedury laboratoryjne, a także uświadamiają sobie ekonomiczne podstawy oraz implikacje etyczne i ekologiczne prowadzonych badań.

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Mikrobiologia stosowana, Biotechnologia molekularna, Biotechnologia medyczna. A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: biologia komórki, chemia ogólna, chemia organiczna, informatyka, matematyka, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, statystyka, biochemia, biofizyka, enzymologia, genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, mikrobiologia przemysłowa, biologia molekularna, ewolucja, ekonomia nowoczesnych technologii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, firmach kosmetycznych, placówkach i instytucjach naukowych.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Biotechnologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to coś więcej niż nauka, wykłady i sesje egzaminacyjne. To bardzo aktywny okres w życiu, który stanowi fundament późniejszego życia zawodowego.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • ilościowego opisu podstawowych procesów jednostkowych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach i instytucjach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, biologia, fizyka, chemia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii UW

Komentarze (0)