Chemia UW

Chemia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Chemii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności w obszarze otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z opadami, czy promowania zrównoważonego rozwoju.

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a w programie nauczania realizowane są następujące przedmioty: chemia ogólna, fizyka, matematyka, podstawy chemii analitycznej, chemia fizyczna, wstęp do chemii kwantowej, podstawy spektroskopii, wstęp do analizy instrumentalnej, biochemia, chemia nieorganiczna, technologia chemiczna, wstęp do krystalografii. A co po studiach? Absolwenci Chemii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle kosmetycznym, jednostkach badawczych, służbach ochrony środowiska, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach środowiskowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Magda, studentka Chemii mówi:

„Wszyscy wiedzą, że chemia to jedna z najważniejszych dziedzin nauki. A skoro jest ważna dla każdego człowieka, to należy zrozumieć ją najlepiej jak to tylko możliwe. Aby zrealizować ten cel wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • określania relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych,
 • posługiwania się metodyką chemiczną w opisie budowy polimerów i innych materiałów,
 • racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów,
 • obsługi aparatury chemicznej,
 • modelowania i projektowania procesów technologicznych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Chemia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UW

Komentarze (0)