Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dziennikarstwo i medioznastwo UW

Dziennikarstwo i medioznawstwo – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Najważniejszym założeniem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza oraz innych zawodów około-medialnych.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Dokumentalistyka, reportaż, film tv, Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, Public relations i marketing medialny. Jakie przedmioty realizowane są przez studentów w toku nauki? Na przykład: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, gatunki dziennikarskie, teoria komunikacji społecznej, historia polskiej prasy, warsztat dziennikarski, polskie media w XX wieku, historia fotografii, autoprezentacja, polski system medialny, retoryka i erystyka, język wypowiedzi medialnej, współczesne modele systemów medialnych, materiały i teksty PR. A co po studiach? Absolwenci Dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, instytucjach publicznych, wydawnictwach, agencjach prasowych.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Damian, student Dziennikarstwa i medioznawstwa mówi:

„Jeśli interesuje kogoś świat mediów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, to studia na Uniwersytecie Warszawskim będą spełnieniem marzeń i najlepszą drogą to osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych modeli systemów medialnych,
 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych,
 • języka komunikacji społecznej,
 • zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej,
 • prawa autorskiego,
 • pozyskiwania i opracowywania informacji pod kątem wybranej formy wypowiedzi dziennikarskiej,
 • tworzenia obrazów fotograficznych spójnych w treści i formie,
 • posługiwania się graficznymi aplikacjami komputerowymi,
 • podstaw prawa,
 • historii rozwoju myśli medioznawczej,
 • tworzenia skutecznych przekazów medialnych,
 • metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach prasowych,
 • wydawnictwach,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • biurach poselskich,
 • reklamie,
 • promocji,
 • instytucjach publicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Komentarze (0)