Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dodaj do ulubionych

Dziennikarstwo i medioznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dziennikarstwo i medioznawstwo to kierunek, który pozwala zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z pogranicza nauk społecznych oraz humanistycznych. Studenci poszerzają swoją znajomość mediów i aspektów z nimi związanymi – prawa prasowego z elementami własności intelektualnej. Przyglądają się wnikliwie polskiemu systemu medialnemu oraz poznają współczesne modele systemów medialnych.

Kształcenie opiera się na dwóch filarach – teoretycznym i praktycznym. Studenci w trakcie nauki poznają tajniki warsztatu dziennikarskiego, marketingu medialnego czy różnych odmian fotografii wykorzystywanych w mediach. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach dziennikarskich, a także agencjach reklamowych, PR-owych i wielu innych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo na większości uczelni: 

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • historia,
 • wos,
 • geografia,
 • informatyka.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i medioznawstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO STUDIA NIESTACJONARNE

DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO STUDIA I STOPNIA

DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziennikarstwo i medioznawstwo

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zdobędziesz podczas studiów dziennikarskich? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu public relations, środków masowego przekazu i komunikacji społecznej.

Nacisk będzie kładziony na zmiany jakie zaszły w tej dziedzinie na przestrzeni XX i XXI wieku. Poznasz również tajniki reklamy i promocji, które w przyszłości pozwolą Ci na przygotowanie skutecznej kampanii reklamowej.

Posiądziesz również umiejętność analizy procesów komunikowania na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej. Obca nie pozostanie Ci także praca w grupie nad różnymi projektami związanymi z public relations.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej,
 • procesów komunikowania się między jednostką a społeczeństwem oraz innymi podmiotami życia społecznego,
 • historii, ewolucji i zmianach w zakresie public relations na przestrzeni XX i XXI wieku w Polsce oraz Europie,
 • technik reklam i promocji oraz struktury rynku polskiego oraz europejskiego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, społecznymi i kulturoznawczymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz zagadnień związanych ze współczesną kulturą, polityką czy sytuacją międzynarodową

 

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dziennikarstwo polskie
 • polskie media w XX wieku
 • komunikowanie interpersonalne

 

Program kształcenie zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów dziennikarskich rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student rozwiniesz swój warsztat dziennikarski oraz nauczysz się tworzyć i redagować różnego rodzaju teksty.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób gromadzić i przetwarzać istotne informacje. Studenci zdobędą także istotne kompetencje miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne czy umiejętność podejmowania wystąpień publicznych.

Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nie jest Ci obca komunikacja międzyludzka, a w każdej rozmowie czujesz się jak ryba w wodzie? Posługujesz się nienaganną polszczyzną i wszyscy mówią, że posiadać „lekkie pióro”. Jeżeli wpisujesz się w powyższy opis to oznacza to, że na pewno odnajdziesz się na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo!

 

5. Gdzie studiować dziennikarstwo i medioznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jak absolwent kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo? Będziesz mógł starać się o pracę w pozarządowych i rządowych organizacjach zajmujących się komunikacją społeczną i public relations

Co więcej, czeka na Ciebie także kariera specjalisty do spraw marketingu czy public relations lub rzecznika prasowego.

Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, a jeżeli interesują Cię nowoczesne media i szeroko pojęta komunikacja interpersonalna to na pewno ten kierunek będzie dla Ciebie świetną możliwością rozwoju zainteresowań i przełożenia ich w przyszłości na życie zawodowe.

 

Absolwent kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo znajdzie zatrudnienie jako:
 • redaktor gazety firmowej, portalu internetowego lub społecznościowego,
 • specjalisty do spraw marketingu,
 • specjalisty do spraw public relations,
 • specjalisty do spraw komunikacji biznesowej lub szeroko pojętego marketingu,
 • rzecznik prasowy.

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO

Komentarze (0)