Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to najdłużej działająca szkoła wyższa w stolicy. Szeroki wachlarz kierunków zapewnia kształcenie z zakresu wielu dziedzin i zagadnień, a jednym z nich jest Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy będącej połączeniem różnych zagadnień, czyli filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą etnologiczny obszar. Studenci poznają rewiry historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów, historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim to badania oparte na bezpośrednim doświadczeniu studentów zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: metodyka badań etnograficznych, filozofia, klasyczne teksty etnologii i antropologii kulturowej, metodologia nauk społecznych, teorie kultury, najnowsze kierunki w antropologii, etnologia Azji, etnografia Europy Wschodniej, wprowadzenie do antropologii wizualnej, komunikacja i porozumienie, kultura ludowa w mieście, antropologia ekologiczna, analiza dyskursu w badaniach mobilności, współczesne metody prowadzenia badań terenowych. A jaką pracę mogą znaleźć absolwenci? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w muzeach, skansenach, instytucjach kulturalno-oświatowych, centrach badania opinii publicznej, reklamie.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Dominika, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to uczelnia, na której studia wymagają aktywności, zaangażowania i poważnego podejścia. Warto się uczyć, warto zdobywać wiedzę; zwłaszcza na takiej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Etnologię i antropologię kulturową:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania kierunków i nurtów w antropologii,
 • lokalizowania głównych wspólnot etnicznych współczesnego świata,
 • antropologicznych kontekstów kultury współczesnej,
 • specyfiki kultury polskiej wsi,
 • analizowania zagadnień kultury ludowej,
 • metod i technik badawczych oraz interpretowania danych empirycznych,
 • teoretycznego ujmowania różnych aspektów kultury,
 • współczesnych dylematów antropologii,
 • interpretacji zjawisk kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Etnologia i antropologia kulturowa:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • skansenach,
 • instytucjach kulturalno-oświatowych,
 • centrach badania opinii publicznej,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, filozofia, informatyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UW

Komentarze (0)